Klinisk emnekurs i revmatologi, 20.–21. april 2016

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i revmatologi, 20.–21. april 2016 i Ålesund.
COLOURBOX12484682
Foto: Colourbox
Tid: Onsdag 20. og torsdag 21. april 2016
Sted: Color Line Stadion, Ålesund

Godkjenning

  • Godkjent med 15 kurspoeng som emnekurs/klinisk emnekurs i revmatologi til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin

Kursavgift/dagpakke

  • Kursavgift: 2900 kroner
  • Obligatorisk dagpakke: 900 kroner
  • Totalt: 3800 kroner

Program

Onsdag 20. april 2016
Tid Tema Innleder
09:00–09:05 Registrering  
09:05–09:15 Velkommen/introduksjon Karen Irgens
09:15–10:00 Basiskurs i revmatologi Bjarte Aksnes
10:00–10:30 Blodprøver og tolkning av immunologiske prøver LIS-lege revmatologisk avd.
10:30–11:45 Pause/kaffe/frukt  
10:45–11:25 Inflammatoriske leddsykdommer RA mm. Maud Kristine Ljoså
11:25–11:55 Urinsyregikt Hallvard Fremstad
11:55–12:40 Lunsj  
12:40–13:20 Reaktiv artritt og Borrelia artritt LIS-lege revmatologisk avd.
13:20–13:50 Spondylartritt og Psoriasis artritt LIS-lege revmatologisk avd.
13:50–14:05 Pause  
14:05–15:05 Medikamentell behandling av revmatisk sykdom Karen Irgens
15:05–15:20 Pause  
15:20–16:20 Utredning og henvisning av rematisk sykdom i allmennpraksis Hallvard Fremstad
Torsdag 21. april 2016
Tid Tema Innleder
08:45–09:15 Bildediagnostikk Hallvard Fremstad 
09:15–10:15 Komorbiditet og oppfølging av medikamenter
Hjerte-kar profylakse ved revmatiske sykdommer
Maud Kristine Ljoså
10:15–10:30 Pause/kaffe/frukt  
10:30–11:00 PMR/TA
Kollagenoser, Sjøgren, SLE
LIS-lege revmatologisk avd.
11:00–11:30 Sjeldne revmatologiske sykdommer: vasculitter, myositt
Kasuistikker
Karen Irgens
11:30–12:15 Lunsj  
12:15–12:45 Artrose, degenerative leddlidelser LIS-lege revmatologisk avd.
12:45–13:05 Osteoporose LIS-lege revmatologisk avd.
13:05–13:15 Pause  
13:15–14:45

Gruppearbeid:

  • Leddundersøkelse
  • Ultralyd
  • Kasuistikker – utredning
  • Pasient u.s. 

Karen Irgens
Maud Kristine Ljoså
Hallvard Fremstad

14:45–15:00 Pause  
15:00–15:30 Injeksjonsteknikk Leger revmatologisk avd.
15:30–15:45 Avslutning/evaluering Karen Irgens
Kursleder