Klinisk emnekurs/møteserie i ortopedi for allmennleger

Ortopedisk avdeling ved Kristiansund sykehus arrangerer klinisk emnekurs i ortopedi for allmennleger over fem kurskvelder i mai og juni 2014.
COLOURBOX5740959
Foto: Colourbox
Tid: 5. mai, 15. mai, 22. mai, 5. juni og 12. juni 2014 kl. 16:30–20:15
Sted: Kristiansund sykehus, auditoriet, 1. etg.

 

  • Påmelding (send navn, fakturaadresse og mobilnummer)
  • Kursavgift: 2500 kroner som klinisk emnekurs. 500 kroner per dag ved møteserie.

Godkjenning

Kurset er godkjent som møteserie. Man må da delta på minst to kurskvelder.

Deltakelse på alle kvelder gir godkjenning om klinisk emnekurs.

Læringsmål

Gjennom kurset skal deltakerne få ajourført sin kunnskap om undersøkelse og behandling av ortopediske tilstander. Herunder hvilke tilstander som kan utredes og behandles i allmennpraksis, og hvilke tilstander som bør henvises til spesialisthelsetjenesten. Kurset legger også opp til diskusjon hvorledes allmennleger og spesialister samarbider mest hensiktsmessig om felles pasienter.