Kurs i Helserett for leger (Molde)

Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger, jfr. godkjenninger. Kurset er avholdt flere ganger og har fått meget gode tilbakemeldinger.
Helserett bilde

Godkjenninger
Kurset er søkt med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Kurset er søkt godkjent med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, øyesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, generell kirurgi og revmatologi.
Kurset er søkt med 9 timer for spesialistenes etterutdanning i hud og veneriske sykdommer og 8 timer i spesialistenes etterutdanning i øre-nese-halssykdommer.

Målgruppe:

Leger i 14 spesialiteter og LIS-leger        

Foreleser:

Cato Innerdal, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og kommuneoverlege i Molde kommune. 

Kursleder: 

Bjarne Storset, fastlege, leder kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening

Arrangør:

Møre og Romsdal legeforening

Dato:               

Torsdag 15. mars 2018             

Sted: 

Quality Hotel Alexandra, Molde 

Kursavgift:    

2500 kr

Dagpakke: 

450 kr 

 

Påmeldingsfrist: 1. mars 2018