Kurs i normaltariffen, regnskap og skatt

Møre og Romsdal legeforening arrangerer kurs i normaltariffen, regnskap og skatt, 5. mars 2014 på Color Line Stadion i Ålesund.
COLOURBOX2739043
Foto: Colourbox
Tid: 5. mars 2014 kl. 09:00–17:00
Sted: Color Line Stadion, Ålesund
Godkjenning: Kurset er godkjent med 9 timer valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin
Pris: 2450 kroner: 2000 kroner i kursavgift, 450 kroner i obligatorisk dagpakke

Læringsmål

Å optimalisere takstbruken: Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsenterere seg om pasientbehandling. Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i følge skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler.

Foreleser: Bjarne Storset, fastlege og leder i Møre og Romsdal legeforening.

Husk å ta med normaltariffen!

Program

09:00 Velkommen: Orientering om kurset. Presentasjonsrunde. Det blir innlagt kasuistikker ved gjennomgang av takstene
09:10 Normaltariffen: Bakgrunn, prinsipper.
09:30 Kontakttakster og avgrensing mellom disse
09:40 Prosedyretakster
10:00 Pause
10:10 Prosedyretakster forts.
11:00 Pause
11:10 Laborietakster
12:00 Pause
12:10 Utstyrstakster, forbruksmateriell
12:30 Møtetakster, psykiatri, samtale, legemiddelgjennomgang
13:00 Lunsj
13:30 HELFO-takster, NAV
13:45 Forsikring, førerkort, attester, salærtakster
14:00 Feil i oppgjør og reaksjoner. Råd og veiledning om man får kontroll
14:15 Pause
14:25 Kasuistikker, diskusjoner, vanligste feil
15:00

Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk om regnskap, revisjon og lovlig skattefradrag. Det blir avsatt tid til spørsmål

Foreleser: Helge Strømskag

15:50 Pause
16:00

Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring, goodwill, kommunale avtaler, fordeling av kostnader.

Foreleser: Helge Strømskag

16:50 Evaluering
17:05 Slutt