Psykiske helseproblem – er arbeid beste medisin? Et kurs om psykisk helse og arbeid

Møre og Romsdal legeforening og NAV inviterer til kurs om psykiske lidelser og arbeidsfokusert behandling, 24. februar 2015 i Kristiansund.
COLOURBOX8223798
Foto: Colourbox
Tid: Tirsdag 24. februar 2015 kl. 09:00–17:30
Sted: Thon, Kristiansund
Godkjenning:

Den norske legeforening:

 • Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
 • Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
 • Psykiatri: 8 timer for spesialistenes etterutdanning

Norsk Ergoterapeutforbund:

8 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist i:

 • Arbeidshelse
 • Pyskisk helse
 • Folkehelse

Norsk psykologforening:

 • 8 timers vedlikeholdsaktivitet

Læringsmål: Øke kompetansen om psykiske lidelser og arbeidsfokusert behandling og samhandlingskompetansen med andre aktører.

Målgruppe: Fastleger og andre behandlere innen psykisk helsetilbud som samhandler med NAV.

Pris:

 • Kursavgift: 2100 kroner.
 • Dagpakke: 520 kroner.

Program

Tid Tema Innleder/ansvarlig
08:30–09:00 Registrering NAV
09:0009:30

Innledning

Psykisk helseproblemer – er arbeid beste medisin? Sett fra en fastleges ståsted
Samarbeid mellom mellom fastleger, behandlere og NAV
Bjarne Storset, fastlege Tingvoll og leder i Møre og Romsdal legeforening
Stian Endresen, fastlege og leder for kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening 
09:3010:00 «Ses i morgen» kurspakke til arbeidslivet om arbeid og psykisk helse, Arbeidsgiverlos
Aktivitetskrav, struktur i ny sykemelding
Rådgivende overlege i NAV – rolle
Synnøve Holsen, Arbeidsgiverlos, NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal
Ragnhild Fausa, Leder NAV Kristiansund
Rune Pedersen, Rådgivende overlege NAV
10:0010:15 Pause
10:1511:00

Lokale behandlingstilbud:

 • DPS
 • Rask psykisk helsehjelp
Tor Nygård, leder DPS Kristiansund, Helse Møre og Romsdal
Gunnfrid Kvarsvik og Marie Olsson Lindvåg, kognitive terapeuter, Rask psykisk helsehjelp, Kristiansund kommune 
11:0011:30 Arbeidsgivers muligheter og utfordringer for tilrettelegging Gert Vullum, arbeidsgiver Hydro Sunndal
11:3012:30 Lunsj
12:3016:30 Se mulighetene – arbeid og psykisk helse
Jobbfokusert behandling og samhandling
Torkil Berge, spesialist i klinisk psykologi, Diakonhjemmet sykehus, voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
16:3016:45 Pause med litt å bite i

16:4517:25 Legen som sakkyndig – risiko for rollesammenblanding ved utfylling av legeattester?
Hvilke krav stilles til sakkyndighetsarbeid og hvilken betydning har rollen som sakkyndig for eksempelvis taushetsplikt, ulike meldeplikter og dokumentasjonsplikt? 
Cato Innerdal, ass. fylkeslege Møre og Romsdal
17:25–17:30 Avslutning

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt.