Sekstimers kurs om palliasjon

Sekstimers kurs om palliasjon for sykehjemsleger og fastleger, onsdag 21. november 2012 i Ålesund kl. 09:00.
COLOURBOX1705366
Foto: Colourbox

Sted: Ålesund sykehus, opplæringssenteret (på kreftavdelingen)
Tid: Onsdag 21. november kl. 09:00–15:00

Læringsmål: Palliativ behandling hos hjemmeboende pasienter og sykehjemsbeboere.

Kursarrangør: Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med palliativt team ved Ålesund sykehus.

Godkjenning: Kurset er søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialiteten allmennmedisin.

Kursavgift: 400,-

Deltakere: 30

Forelesere:

  • Jorunn B. Fjeldheim, spesialist i allmennmedisin, palliativt team Ålesund sykehus
  • Terje Takle, anestesilege, palliativt team Ålesund sykehus
  • Sigbjørn Lied, palliativt Volda sykehus

Program

09:00–09:15: Grunnleggende palliasjon og palliativ tenking. Oppbygging av pallitivt team i Volda og Ålesund.

Foreleser: Jorunn B. Fjellheim

09:15–09:30: Samhandlingsreformen. Palliative og akuttsenger på sykehjem. Nye forventninger og oppgaver for sykehjemsleger og fastleger.

Foreleser: Jorunn B. Fjellheim

09:30–10:30: Grunnleggende palliasjon. Smerter. Ulike typer smerter. Kartlegging av smerter. Behandlingsprinsipper.

Foreleser: Terje Takle

10:30–10:45: Pause

10:45–12:00: Pratisk bruk av opiater. Opiatskifte. Ulike administrasjonsformer. Utrekning av doser/ekvivalente doser for ulike opiater.

Foreleser: Terje Takle

12:00–13:00: Lunsj

13:00–14:00: Symptombehandling utenom smerter som kvalme, delir og dyspne.

Foreleser: Terje Takle

14:00–14:10: Pause

14:10–15:00: Liverpool Care Pathway (LCP). Bruk av «lindrande medikamentskrin».

Foreleser: Jorunn B. Fjeldheim