Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal

Fylkesmannen arrangerer konferanse om smittevern for helsepersonell i Møre og Romsdal 5-6 februar 2013. Målgruppa for kurset er helsepersonell med særlege oppgåver i smittevern. Kurset er søkt meriterande for legar. Påmeldingsfrist 26. januar.
9. januar 2013