Velkommen til årsmøtekurs - Supervisjon i LIS-utdanning

I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi til kurs om supervisjon i LIS-utdanning.
Supervisjon

Godkjenninger 

Søkt om godkjenning med 6 timer som valgfritt kurs i samtlige spesialiteter.

Læringsmål

Ny spesialitetsstruktur
Hva er rollen til veileder?
Kompetansevurdering
Supervisjon i en klinisk hverdag
Praktiske råd til leger som kollega, veileder og supervisør 

Sted 

Scandic Parken, Ålesund

Tid 

fredag 6. september

Kursavgift 

Kr. 2600 + dagpakke kr. 575, totalt kr. 3175,-

Antall deltakere

maks 40

Kursledere

Ingeborg Henriksen og Bjarne Storset

 

 

Forelesere
Terje Pettersen fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt har tidligere arbeidet i Legeforeningen og i mange år holdt veilederkurs i regi av DNLF både for allmennpraktikere og sykehusleger. Han kommer til vårt årsmøtekurs hvor han vil snakke om supervisjon i en klinisk hverdag og gi oss litt praktiske råd på veien som vi kan ta med tilbake til vår egen praksis som leger, kolleger, supervisører og veiledere. 

Ingeborg Henriksen er lege ved Medisinsk avdeling i Ålesund og prosjektleder for innføring av ny spesialistutdanning i Helse Møre og Romsdal. Hun vil både gi oss en innføring i de viktigste endringene i ny spesialitetsstruktur, inkludert også klargjøring av veilederrollen, samt en introduksjon til temaet kompetansevurdering.

Program:

10.00-10.15

Velkommen

10.15-12.00

Ny spesialitetsstruktur – kort gjennomgang
Veilederrollen. Forskjellen på supervisjon og veiledning.
Introduksjon til kompetansevurdering

12.00-12.45

LUNSJ

12.45-15.00

Supervisjon i en klinisk hverdag ved Terje Pettersen

15.00-15.15

PAUSE

15.15-16.00              

Erfaringsutveksling og diskusjon
Hvordan få til den gode supervisjonen i hverdagen?

16.00

Årsmøtekurset er ferdig

 

Etter kurset blir det en matbit før årsmøtet starter kl. 16.30.
Etter årsmøtet avslutter vi kvelden med festmiddag kl. 20.00.

NB! De av dere som også skal delta på årsmøtet; vær vennlig å notere dette i kommentarfeltet når du melder deg på kurset slik at vi får riktig antall til middagen.

Velkommen til kurs og årsmøte!