Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger.
Tid: 4.-5. juni 2019Sted: Colorline stadion, Ålesund
Kurset er godkjent med 16 timer som klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.
Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Deltageravgift: kr. 5000,- + dagpakke kr. 495, totalt kr. 5990,-Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under "medlemsfordeler". Dette ordnes av den enkelte deltaker.Antall deltakere: 40 stk.
Ålesund akuttmedisin

Program:

Tirsdag 4. juni

09.00-09.10

Velkommen! Ved Maria Bollingmo, kurskomitéen.

09.10-10.00

Sepsis. Diagnostiske kriterier/vitale parameter. Ved Dani Rodian, lege i spesialisering, indremedisin

10.00-10.30

Rodian fortsetter med; diagnostisering og behandling av pasient med spørsmål om hjerneslag

10.30-10.45

Kaffe og frukt

10.45-11.00

Akuttmedisinsk trening med simulator – briefing

11.00-12.00

Deløvelser i grupper – teoretiske prinsipp flettes inn i praktisk øvelse. Deltakerne fordeles i 4-5 grupper med følgende fagområder:

·        Skademekanikk/sykehistorie & primærundersøkelser

·        Blødninger – etablering av intravenøs og intraossøs tilgang

·        Luftveishåndtering – barn og voksne

·        Basal hjerte-lunge redning. AHLR og DHLR – barn og voksne

·        Akuttmedisinsk scenarios i team med SimMan3G pasientsimulator

12.00-12.45

Lunch

12.45-13.45

Deløvelser

13.45-14.45

Deløvelser

14.45-15.00

Kaffe og frukt

15.00-16.00

Deløvelse

16.00-17.00

Deløvelse og avslutning

 

Onsdag 5. Juni

09.00-09.05

God morgen!

09.05-10.00

Prehospital ABCD undersøkelse, stabilisering, monitorering og behandling av traumatisert pasient. Kommunikasjon og samhandling i den akuttmedisinske kjeden. Ved Tor-Johannes Stray Slørdahl. Spesialist, ortopedisk kirurgi

10.00-10.10

Pause med forfriskninger

10.10-11.00

Det akutt syke barnet. Ved barnelege

11.00-12.00

Deløvelse

12.00-12.45

Lunch

12.45-13.45

Deløvelse

13.45-14.45

Deløvelse

14.45-15.45

Deløvelse

15.45-15.55

Kaffe og kaker

15.55-16.55

Deløvelse og evaluering

 

Det vil kunne bli foretatt små justeringer/endringer av programmet på grunnlag av tilbakemeldinger og evalueringer fra tidligere kurs.