Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Regionutvalg Midt-Norge

Regionutvalg Midt-Norge er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representantive organ overfor de regionale helseforetakene.

Regionutvalg Midt-Norge har et godt samarbeid med ledelsen i Helse Midt-Norge RHF. Regionutvalget avholder to–tre møter årlig, som hver gang inneholder et dialogmøte med RHF-ledelsen. I samarbeid arrangerer vi et årlig helsepolitisk seminar, som tar for seg et aktuelt helsepolitisk tema.

Regionutvalg Midt-Norge deltar også i arrangeringen av den årlige Hurtigrutekonferansen i samarbeid med lokalforeningene Midt- og Nord-Norge og Regionutvalg Nord.

Regionutvalget består av lederen for hver av lokalforeningene i regionen og én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne. Norsk medisinstudentforening ved NTNU har også en representant i regionutvalget.

Regionutvalgets aktivitet reguleres av Den norske legeforeninges lover § 3-8. 

 

Regionutvalg Midt-Norge
Bak f.v.: Randulf Søberg, Helge Bjørnstad-Pettersen, Rannei Hosar, Shruti Sharma, Jørund Resell, Kenneth T. Kjelsnes, Gaute H. Nilsen, Eli Øvstedal. Foran f.v.: Inger Lise Kaldhol, Bjarne Storset, Nils Ringdal, Lindy Jarosch-von Schweder


Regionutvalget Midt-Norge