Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Stående applaus for Frostas kommuneoverlege!

07. september 2021
Arne Bye ble overrasket med prisen "Årets nordtrønderske lege" på Nord-Trøndelag legeforenings årsmøte den 26. august 2021.

Velkommen til årsmøte og årsmøtemiddag!

19. juli 2021
NB!! Vi har dessverre sett oss nødt til å avlyse årsmøtekurset, men ønsker hjertelig velkommen til årsmøte kl. 18.00 som opprinnelig planlagt ÅRSMØTE: 26. august kl. 18.00 på Scandic Stiklestad

Velkommen til årsmøte i Nord-Trøndelag legeforening

03. juni 2020
Hei alle sammen! Det innkalles herved til årsmøte i Nord-Trøndelag legeforening: Torsdag 11. juni kl. 18.00.

Forslag til endring av rente for lånefond - forslag fremmet på Landsstyremøte 2020

27. mai 2020
På dagens landsstyremøte fremmet delegat Agdestein forslag om endring av rentebetingelser på lån fra lånefond for privat legepraksis. Her er hennes innlegg. "I sak 6 i dag ble årsmeldingen behandlet. Det kom opp en viktig diskusjon om oppfølgingen av fjorårets vedtak om endrede betingelser for Lånefond for privat legepraksis. Det var en grundig diskusjon på landsstyremøtet i mai 2019, og det er for oss åpenbart at endringen i rente skulle gjelde både etablerte og nye lån - på lik måte. Det synes klart av diskusjonen før lunsj at det har vært flere ulike tolkninger, at flere i Landsstyret ikke er tilfreds med sentralstyrets oppfølging av landsstyrets vedtak i den aktuell saken. Derfor er det behov for at landsstyret kommer med en presisering, av hvordan renten skal fastsettes. Derfor fremmer jeg nå et nytt forslag på vegne av delegatene Arne Røde, Rune Burkeland Matre, Hans-Christian Myklestul, Bernard Holte, Tor Magne Johnsen, Jo-Endre Midtbu, Else Worren Nygård, Øivind Wesnes, Karoline Lund, Peter Christersson og meg selv. Det lyder som følger: «Vedrørende rentesats i Lånefond for privat legepraksis: Rentesatsen på nye og etablerte lån for etablering av privat praksis settes slik at den til enhver tid samsvarer med normrenten for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver.» Intensjonen i forslaget som ble vedtatt i fjor var at alle leger med etableringslån skulle få redusert rente, for å lette økonomisk belastning for leger med lån etter kjøp av praksis. Man mente også at Dnlf ikke skulle tjene penger på dette lånet, men ha dekning for sine utgifter. Det bør være mulig innenfor normrenten. Endringen som ble vedtatt i fjor var for å støtte leger i etableringsfasen. Alle legene som har etableringslån fra lånefondet er i etableringsfasen. Det er 10 års nedbetalingstid og inntil 2 års avdragsfrihet. De som allerede har tatt opp lån har selvsagt også behov for denne lettelsen. De er mange og de trenger en håndstrekning, ikke bare de som tar opp lån etter 1.1.20. De med nye lån utgjør en mye mye mindre gruppe. Så vedtaket må ha effekt for alle for at vi skal kunne ivareta både stabilisering og rekruttering. Det må presiseres nå."

Presidenten kommer! - Velkommen til sommerfest og årsmøte 2019

03. juni 2019
Nord-Trøndelag legeforening inviterer til årsmøte og årsmøtemiddag på Øyna Parken, Inderøy torsdag 13. juni 2019 kl. 18.00.

Årsmøte og årsmøtekurs 2018

22. juni 2018
Nord-Trøndelag legeforening ønsker velkommen til årsmøte og årsmøtekurs. Tid: 30.-31. august 2018Sted: Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy Det vil bli avholdt klinisk emnekurs i hud og hudsykdommer med Theis Huldt Nystrøm, avtalespesialist i hud ved Hudpoliklinikken i Namsos og Levanger.Kurset vil gå over to dager (15 kurstimer à 45 min) torsdag 30. og fredag 31. august. På torsdag kveld vil det bli avholdt årsmøte med påfølgende festmiddag. Program og mer info kommer snart!

Årsmøte 2016

27. april 2016
Nord-Trøndelag legeforening innkaller til årsmøte, torsdag 9. juni 2016 kl. 19:00 på Scandic Rock City hotell, Namsos. Meld deg på årsmøtet her.

Helsepolitikk langs leia

25. november 2015
Den helsepolitiske seilasen "I samme båt" gikk av stabelen i midten av oktober med Marte Walstad som kaptein. Sammen med seg hadde hun engasjerte innledere, en splitter ny president, aktive sentrale tillitsvalgte og en flott gjeng med lokale tillitsvalgte.

Hurtigrutekonferansen 2015

17. juni 2015
Lokalforeningene i Midt- og Nord-Norge inviterer til ny helsepolitisk konferanse om bord på MS Finnmarken 14.–16. oktober. Mange spennende temaer skal opp til debatt.

Side 1 av 2