Årsmøte 2014

Nord-Trøndelag legeforening innkaller til årsmøte, torsdag 12. juni kl. 19:00 på Jægtvolden fjordhotell, Inderøy. Meld deg på årsmøtet her.
7
Jægtvolden fjordhotell, Inderøy

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
 5. Årsmelding 2013
 6. Revidert regnskap 2013
 7. Budsjettsaker
  • Tilleggskontingent for 2015
  • Revidert budsjett for 2014 og budsjett for 2015
 8. Valg
  • Valg av valgkomité

Saker som ønskes fremmet til årsmøtet må være styret i hende innen 27. mai og sendes til post@nt-legeforening.no.

Årsmøtets dokumenter vil legges ut på nettsidene når de er klare.

Påmelding

 • Skal du kun delta på årsmøtet fyller du bare ut skjemaet med navn og kontaktinformasjon.
 • Kryss av dersom du skal delta på årsmøtemiddag og/eller ha fellestransport.
 • Fyll ut stedet du reiser fra dersom du ønsker fellestransport.