Forslag til endring av rente for lånefond - forslag fremmet på Landsstyremøte 2020

På dagens landsstyremøte fremmet delegat Agdestein forslag om endring av rentebetingelser på lån fra lånefond for privat legepraksis. Her er hennes innlegg.
Foto: Colourbox

"I sak 6 i dag ble årsmeldingen behandlet. Det kom opp en viktig diskusjon om oppfølgingen av fjorårets vedtak om endrede betingelser for Lånefond for privat legepraksis. Det var en grundig diskusjon på landsstyremøtet i mai 2019, og det er for oss åpenbart at endringen i rente skulle gjelde både etablerte og nye lån - på lik måte. Det synes klart av diskusjonen før lunsj at det har vært flere ulike tolkninger, at flere i Landsstyret ikke er tilfreds med sentralstyrets oppfølging av landsstyrets vedtak i den aktuell saken. Derfor er det behov for at landsstyret kommer med en presisering, av hvordan renten skal fastsettes.

Derfor fremmer jeg nå et nytt forslag på vegne av delegatene Arne Røde, Rune Burkeland Matre, Hans-Christian Myklestul, Bernard Holte, Tor Magne Johnsen, Jo-Endre Midtbu, Else Worren Nygård, Øivind Wesnes, Karoline Lund, Peter Christersson og meg selv. Det lyder som følger:

«Vedrørende rentesats i Lånefond for privat legepraksis:

Rentesatsen på nye og etablerte lån for etablering av privat praksis settes slik at den til enhver tid samsvarer med normrenten for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver.»

Intensjonen i forslaget som ble vedtatt i fjor var at alle leger med etableringslån skulle få redusert rente, for å lette økonomisk belastning for leger med lån etter kjøp av praksis. Man mente også at Dnlf ikke skulle tjene penger på dette lånet, men ha dekning for sine utgifter. Det bør være mulig innenfor normrenten.
Endringen som ble vedtatt i fjor var for å støtte leger i etableringsfasen. Alle legene som har etableringslån fra lånefondet er i etableringsfasen. Det er 10 års nedbetalingstid og inntil 2 års avdragsfrihet. De som allerede har tatt opp lån har selvsagt også behov for denne lettelsen. De er mange og de trenger en håndstrekning, ikke bare de som tar opp lån etter 1.1.20. De med nye lån utgjør en mye mye mindre gruppe. Så vedtaket må ha effekt for alle for at vi skal kunne ivareta både stabilisering og rekruttering. Det må presiseres nå."