Helsepolitikk langs leia

Den helsepolitiske seilasen "I samme båt" gikk av stabelen i midten av oktober med Marte Walstad som kaptein. Sammen med seg hadde hun engasjerte innledere, en splitter ny president, aktive sentrale tillitsvalgte og en flott gjeng med lokale tillitsvalgte.
Komiteen-web
Fra v. Bjarne Storset, Gaute Nilsen, Tove Myrbakk, Jo-Endre Midtbu, Marte Walstad, Stian Holmvik og Kenneth T. Kjelsnes. Ny konferanse 4. - 6. oktober 2016 på MS Finnmarken. Flink fotograf Ragnar Breckan.Den høstlige seilasen med lokalforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge er populær, også blant de sentrale tillitsvalgte i foreningen. Mange setter av datoen tidlig på året for å sikre at de ikke glemmer den. 
Lojalitet versus ytringsfrihet
Komiteen, som har bestått av lederne i lokalforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge, har blitt trygt loset av Marte Walstad som nylig gikk av som leder i Sør-Trøndelag Legeforening. Det er lagt stor vekt på å finne helsepolitiske temaer som er aktuelle. For nye tillitsvalgte er det å delta på konferansen en unik måte å bli kjent med legeforeningen på, og en super måte å skaffe seg nettverk. For de som har vært med noen år er dette ei viktig vitamininnsprøytning.
 De siste årene har konferansen funnet sin form.  Gjennom konferansens tre dager diskuteres og reflekteres det over fire ulike helsepolitiske utfordringer. Denne gangen var det lojalitet versus ytringsfrihet som var først ut. Eli Berg har forsket og skrevet bok og er klar på at gode rammebetingelser for leger er viktig for pasientsikkerheten. Hun mener noen arbeidssteder burde vært politianmeldt.
 Marit Kvikne er kommunikasjonsdirektør på St Olav og har en sjef som skapte positiv furore da han som sykehusdirektør gikk offentlig ut og sa at sykehusene ikke får nok penger. Etter sykehusreformen har denne gruppen vært særdeles taus og lojal.
Det handler om gjensidig tillit
- Kanskje er helsevesenet en litt kuet sektor? Er Kvernmo lojal eller illojal? Ledelsen på St Olav er klar på at man ønsker ansatte som er aktive i helsedebatten. Vi har retningslinjer, men ingen pekefinger eller munnkurv. Det handler om gjensidig tillit. Men kanskje de vanskeligste sakene bør løses innenfor egen organisasjon.
 Stian Wik Rasmussen, populær helsesjef i Bodø kommune, var krystallklar på at ytringsfriheten må vektes mer enn lojalitetsplikten. Arbeidsreglementet i kommunen ble endret etter at Mari Kristin Johansen fikk refs av kommunens ledelse da hun gikk ut offentlig med sin bekymring om antall sykehjemsplasser. Visepresident Jon Helle har møtt mange ulike ledere rundt omkring på norske sykehus de senere årene, og sett at enkelte ledere setter likhetstrekk mellom lojalitet og lydighet.
  - Det de ikke skjønner er at det er de som er imot som kan si i fra i tide om viktige ting. 

Paul Olav Rødsbø


Vinden løyet og nordlyset kom
Olaf Dimitri Røe er både en engasjert overlege og en dyktig folkemusiker. Det siste fikk forsamlingen nyte godt av under festmiddagen. Røe er sterkt engasjert i prioritering og kritisk til ukritisk bruk av begreper som helsegevinst og helsetap i prioriteringsarbeidet. Han innledet i debatt om prioritering i helsevesenet sammen med Jan Abel Olsen, seniorforsker på Universitetet i Tromsø og president Marit Hermansen.
 Innimellom helsepolitikk var det tillitsvalgtkurs og anløp langs leia. Det var meldt sterk kuling i Nordland, og et halvt døgn før skipet krysset Vestfjorden var det liten storm i Lofoten. Men da MS Finnmarken forlot kaia i Bodø var vinden løyet. Noen fikk til og med se glimt av nordlys på kveldinga.
God og dårlig prosess
Komiteen hadde håpet at ny nasjonal helse- og sykehusplan skulle være klar i oktober, noe den som kjent ikke var. Debatten om fremtidens spesialisthelsetjeneste ble derfor preget av at mye ikke var klart, men mange var rimelig sikre på at planen vil ha mye fokus på akuttkirurgi.
 Bjarne Storset og tillitsvalgte i Møre- og Romsdal hadde en fin gjennomgang av hvordan prosessen rundt nytt sykehus har vært, både før den vanskelige lokaliseringsdebatten, og etter at ministeren vedtok at sykehuset skulle bygges i Molde.  Klaus Becker, overlege og foretakstillitsvalgt på Helgelandssykehuset, er fornøyd med at prosessen rundt nytt sykehus på Helgeland har vært preget av stor åpenhet og involvering av mange. Men han er forberedt på langt hardere fronter når det kommer til lokaliseringsdebatt om et års tid.
 Kristian Fanghol skal jobbe med nasjonal helse- og sykehusplan i Helse Nord fremover.
 - Da vi funksjonsfordelte kreftkirurgien satte vi volum lavere enn landet forøvrig for å beholde dette på lokalsykehusnivå. Om denne blir hevet vil ikke ett eneste av sykehusene på Helgeland operere tarmkreft. Da må det bli færre sykehus, selv om helseministeren har føyd på klima, geografi og kommunikasjoner til tallene.
 Ny nasjonal helse- og sykehusplan skal behandles før sommeren 2016. Om det blir endringer blir det et politisk tema ved stortingsvalget i 2017. Regionsutvalgene i Midt-Norge og Nord-Norge blir viktige i arbeidet fremover. Under seilasen ble Paul Olav (Pølle) Røsbø valgt som leder i regionsutvalget i Nord-Norge.
 Siste tema ut var primærhelsetjenesten – hva nå? I primærhelsemeldingen som kom i mai er det lagt stor vekt på at en fragmentert kommunehelsetjenesten skal ha en dør inn. Oppgavefordeling og teamarbeid skal gi fastlegene bedre tid til pasientene. Det gir både utfordringer og muligheter. Petter Brelin og Anders Grimsmo var blant innlederne.
 Neste år er det helsepolitisk konferanse på MS Finnmarken 4. – 6. oktober. Sett av datoene allerede nå.