Hurtigrutekonferansen 2015

Lokalforeningene i Midt- og Nord-Norge inviterer til ny helsepolitisk konferanse om bord på MS Finnmarken 14.–16. oktober. Mange spennende temaer skal opp til debatt.
hurtigruten

Onsdag 14. oktober klokka 10 starter årets helsepolitiske konferanse om bord på MS Finnmarken, som akkurat da ligger til kai i Trondheim. Med oss på turen nordover har vi mange spennende innledere fra ulike deler av helsevesenet, store deler av sentralstyret og ledelsen i Legeforeningen og mange flotte tillitsvalgte fra begge regionene.

Det er nå åpent for å melde seg på konferansen. Tillitsvalgte som ønsker å være med tar kontakt med sin lokalforeningsleder og klarerer deltakelse. Alle har fått en kvote på hvor mange de kan sende til konferansen, og det lønner seg å være raskt ute med å melde seg på.

De helsepolitiske temaene denne gangen er svært aktuelle: «Lojalitet versus ytringsfrihet», «Prioritering i helsetjenestene», «Nasjonal helse- og sykehusplan» og «Primærhelsemeldingen – hva nå?»

Konferansen er gratis og flybilletter ordnes av Heidi Pedersen på nlfkurs@online.no. Det er forhåndsbestilt en del billetter mellom Tromsø–Bodø, Tromsø–Trondheim  og Tromsø–Oslo til hjemreisen 16. oktober på ettermiddagen. Vi skal være i Tromsø kl. 15.00. Send en e-post til Heidi om hvordan du ønsker å reise og gi henne kontaktinfo så ordner hun billetter.

Den norske legeforening godkjenner kurset for alle spesialiteter med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Program

Onsdag 14. oktober

Hurtigruten ligger i Trondheim fra rundt kl. 08:00 til kl. 12:00.

09:30–10:00 Registrering/kaffe/rundstykker
10:00–10:15 Kulturell velkomst
Åpning ved programkomitéens leder Marte Walstad
10:15–12:00

«Lojalitet versus ytringsfrihet?»

Nesten halvparten av arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen lar være å varsle. Hovedgrunnen er at de er redd for represalier

Programansvarlig og debattleder: Stian Holmvik

Innledere:

 • Eli Berg, lege og forfatter
 • Marit Kvikne, kommunikasjonssjef St. Olavs hospital
 • Stian Wik Rasmussen, helsesjef Bodø kommune
 • Jon Helle, visepresident Legeforeningen
12:00 Hurtigruten går fra Trondheim
12:00–13:00 Lunsj
13:00–15:00

Prioritering i helsetjenestene

Er «pasientens helsetjeneste» en helsetjeneste for de friske? Skal de gamle og alvorlig syke komme sist i helsekøen fordi de har minst gevinst av behandlingen?

Programansvarlig og debattleder: Marte Walstad

Innledere:

 • Olof Dimitri Røe, overlege Sykehuset Levanger
 • Jan Abel Olsen, helseøkonom UiT
 • Marit Hermansen, president Legeforeningen
15:00–15:30 Kaffepause
15:30–16:00 Presidentens halvtime
16:00–16:30 Status og framdrift i spesialistutdanningen
Bjarne Riis Strøm, fagdirektør Legeforeningen
16:30–16:45 Pause
16:45–17:15 Lokalforeningene har ordet (og vi passerer Stokkøybrua)
17:15–17:45 Yrkesforeningene har ordet
17:45–18:00 Pause
18:00–18:30 De fagmedisinske foreningene har ordet
18:30–19:00

Friske leger – syk medisin

Leger er blant de friskeste i de vestlige land. Likevel klager de mer og mer på stress og utbrenthet. Deres egen forklaring er deprofesjonalisering.  Mye av det medisinske faget er i dag erstattet med standardiserte intervensjoner og produksjonslinjer. Er den tradisjonelle legerollen uforenlig med moderne helsevesen?

Innleder:

 • Olaf Gjerløw Aasland, seniorforsker Legeforskningsinstituttet
20:30 Middag
20:45 Ankomst Rørvik
00:45 Ankomst Brønnøysund
03:45 Ankomst Sandnessjøen

Torsdag 15. oktober

07:00–08:30 Frokost
08:30–11:15

Tillitsvalgtkurs, del 1

Inndeles i Spekter- og KS-området

Ansvarlig for Spekterområdet: Jo-Endré Midtbu
Ansvarlig for KS-området: Jostein Tørstad

Se eget program.

09:15 Ankomst Ørnes
11:30–12:30 Lunsj
12:30 Ankomst Bodø (med anledning for landgang)
13:30–14:15

Et legeliv

Innleder:

 • Eivind Lilleås, fastlege og kommunelege i Surnadal
15:00 Avgang Bodø
14:30–16:30

Nasjonal helse- og sykehusplan

Høsten 2015 legger regjeringen fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Planen vil bli regjeringens viktigste verktøy for hvordan vi skal innrette sykehusene og spesialisthelsetjenesten framover.

Tidligere har Legeforeningen utarbeidet en statusrapport om fremtidens sykehusstruktur, «Sykehus for fremtiden». Vi har også under landsstyremøtet i Trondheim 2015 vært klar på hvilke funksjoner vi mener et akuttsykehus skal ha.

Innlederne til denne sesjonen vil belyse både de endringer som har skjedd i sykehusstrukturen de siste årene og planene framover.

Programansvarlig og debattleder: Gaute H. Nilsen

16:30–17:00 Kaffepause
17:00–18:30 Tillitsvalgtkurs, del 2
19:00 Ankomst Stamsund
20:00 Middag
21:00 Ankomst Svolvær
01:00 Ankomst Stokmarknes
02:45 Ankomst Sortland

Fredag 16. oktober

06:45 Ankomst Harstad
07:00–08:30 Frokost
08:30–10:30

Primærhelsetjenesten – hva nå?

I mai ble stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten lagt fram. Nærhet og helhet skal sørge for at en fragmentert kommunehelsetjeneste får én dør inn. Oppgavefordeling og teamarbeid skal gi fastlegene bedre tid til pasientene. Utfordringer og muligheter

Programansvarlig og debattleder: Bjarne Storset

Innledere:

 • Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen
 • Petter Brelin, leder Norsk forening for allmennmedisin
 • Anders Grimsmo, professor i samfunnsmedisin NTNU
 • Guri Moen Lajord, rådgiver Helse og velferd KS Nord-Norge
11:15 Ankomst Finnsnes
11:00–13:00 Tillitsvalgtkurs, del 3
13:00 Lunsj
14:30 Ankomst Tromsø