Presidenten kommer! - Velkommen til sommerfest og årsmøte 2019

Nord-Trøndelag legeforening inviterer til årsmøte og årsmøtemiddag på Øyna Parken, Inderøy torsdag 13. juni 2019 kl. 18.00.
Øyna

I år er vi så heldige at vi får Legeforeningens president Marit Hermansen på besøk!Hun skal holde et innlegg, samt delta på årsmøtemiddagen etterpå. Årsmøtemiddagen betales av legeforeningen, drikke besørges av den enkelte. NB! På grunn av matbestilling er det bindende påmelding for den som skal delta på årsmøtemiddagen! Skriv ja/nei i kolonnen for årsmøtemiddag når du melder deg på. Meld dere på til en hyggelig kveld i samvær med gode kolleger! Hjertelig velkommen!

Dagsorden:

18:00-18:10    Åpning ved leder Dragan Zerajic

18:10-18:30    Presidentens tale ved Marit Hermansen, president i Den Norske Legeforening

18:30-19:30    Årsmøtesaker

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.     Valg av dirigent
3.     Valg av referent
4.     Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
5.     Årsmelding 2018
6.     Årsberetning og regnskap 2018
7.     Budsjettsaker
a) Tilleggs-kontingent for 2019
b) Revidert budsjett for 2019 og budsjett for 2020
8.     Valg
a)     Valg av styre
b)    Valg av landsstyredelegat
c)     Valg av kurskomité

19:45-22:00    Årsmøtemiddag med sosialt samvær

Årsmøtepapirer finner du som vedlegg på denne siden.

I forbindelse med årsmøtet arrangerer også foreningen et årsmøtekurs som i år er et klinisk emnekurs i kardiologi. Mer opplysninger om kurset finner du her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/nord-trondelag/moter-og-kurs/arsmotekurs-klinisk-emnekurs-i-kardiologi/