Samhandling om pakkeforløp for nyoppdagete kreftpasienter

28. november arrangerte Legeforeningens Regionsutvalg Midt Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF helsepolitisk seminar på Rica Hell.
IMG_0360.JPG
President i Legeforeningen, Hege Gjessing, var blant innlederne på seminaret.

Tema for årets helsepolitiske seminar var «samhandling om pakkeforløp for nyoppdagete kreftpasienter». Fra 1. januar har Helsedirektoratet bestemt at det skal innføres pakkeforløp for de vanligste kreftsykdommene. Formålet med pakkeforløpene er et bedre organisert, forutsigbart og helhetlig helsevesen.

Forskjellige innledere var invitert til seminaret, både sykehusadministrasjonen ved St. Olavs Hospital, fastleger, kreftleger, radiologer, patologer, kommunen, Legeforeningen og Helse Midt-Norge RHF var representert. Innlederne åpnet for debatt slik at pakkeforløpene ble diskutert fra ulike vinkler. For at pakkeforløpene skal bli en suksess er det helt nødvendig at kommunikasjonen mellom institusjonene er god. Kanskje er et mer helhetlig elektronisk pasientsystem mellom primær og sekundær helsetjenesten løsningen?

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen var tilstede for å snakke om regjeringens reform fritt behandlingsvalg. Reformen skal gi økt valgfriheten til pasienter og offentlige sykehus ved mer kjøp fra det private markedet gjennom anbud, til en pris på 150 millioner kroner. Regjeringen ønsker å begynne reformen med rus- og psykiatripasienter, en pasientgruppe som fagmiljøene og Legeforeningen mener er uegnet som piloter for dette prosjektet.

Presentasjonene fra seminaret kan lastes ned fra regionsutvalgets nettsider.