Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Klinisk emnekurs i nevrologi

17. august 2022
Nord-Trøndelag legeforening har gleden av å invitere til kurs på vakre Frosta!

Klinisk emnekurs i geriatri

10. februar 2021
Nord-Trøndelag legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i geriatri våren 2021. Kurset avholdes på den digitale plattformen Zoom og går over 4. kvelder på følgende datoer: 2. mars - 23. mars - 13. april og 27. april - tidspunkt alle kvelder kl. 16.00 - 19.30 Allmennmedisin: Kurset er godkjent for 16 timers klinisk emnekurs i fagområdet geriatri til videre- og etterutdanningen Alders- og sykehjemsmedisin: Kurset er godkjent som klinisk emnekurs for 16 timer i fagområdet geriatri Pris: kr. 3700,-

Årsmøtekurs - Klinisk emnekurs i kardiologi

10. mai 2019
Nord-Trøndelag legeforening inviterer til klinisk emnekurs i kardiologi. Dato: 13. og 14. juni 2019. Sted: Øyna Parken, Inderøy. Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs i kardiologi med tellende 15 timer for videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

Ekstraordinært medlemsmøte 12. februar 2019

31. januar 2019
Nord-Trøndelag legeforening inviterer til ekstraordinært medlemsmøte den 12. februar 2019 på Scandic Stiklestad. Det kommer representanter fra Stortinget, Allmennlegeforeningen og KS. Møtet starter kl. 18.30 men vi starter med litt enkel servering kl. 18.00. Vi avslutter kvelden med felles middag kl. 21.00 der Nord-Trøndelag legeforening betaler middagen, men drikke må betales av den enkelte.Det er bindende påmelding til middagen! Hjertelig velkommen!

Årsmøte 2018

10. juli 2018
Nord-Trøndelag legeforening innkaller til årsmøte, torsdag den 30. august 2018 kl. 18.00 på Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy. Meld deg på årsmøtet her.

Klinisk emnekurs i hudsykdommer

10. juli 2018
Nord-Trøndelag legeforening inviterer til et klinisk emnekurs i hudsykdommer. Dette er årets årsmøtekurs i Nord-Trøndelag legeforening. Kurset går over 2 dager - den 30. og 31. august 2018 på Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy. Foreleser er Theis Huldt-Nystrøm, hudlege i Namsos. Kurset er søkt godkjent med 15 tellende timer for videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin samt 15 tellende timer til kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Sommermøte for allmennleger i Nord-Trøndelag Legeforening

30. mai 2018
Velkommen til sommermøte med tema avtaleverk, informasjon om nytt legeutvalg, oppsummering etter landsrådsmøte i AF og landsstyremøte i Legeforeningen. Middag og hyggelig diskusjon med gode kolleger! Tid: Fredag 8. juni kl. 13 - 16 Sted: Famille restaurant, Moafjæra, Levanger

Flåttkurs i Sandnessjøen

05. april 2018
Den 13 juni 2018 arrangerer Flåttsenteret kurs om flått og flåttbårne sykdommer i Sandnessjøen. Kurset arrangeres i samarbeid med Inger-Lise Haakstad overlege ved ØNH-avdelingen Helgelandssykehuset HF og Dag Hvidsten overlege Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset HF.

KURS I NORMALTARIFFEN, REGNSKAP OG SKATT

29. november 2017
Dato: 18.jan 2018 Sted: Nord Universitet, Namsos

Side 1 av 2