Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Årsmøte 2018

Nord-Trøndelag legeforening innkaller til årsmøte, torsdag den 30. august 2018 kl. 18.00 på Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy. Meld deg på årsmøtet her.
10. juli 2018
COLOURBOX2787702

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av dirigent.
  3. Valg av referent.
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.
  5. Årsmelding 2017.
  6. Revidert regnskap 2017.
  7. Budsjett 2018
  8. Valg.
    a) Valg av valgkomitè.

Saker som ønskes fremmet til årsmøtet må være styret i hende innen 16. august og sendes på mail til: bente.gronnesby@st-legeforening.no
Årsmøtets dokumenter vil legges ut på nettsidene når de er klare.  

Etter årsmøtet inviterer Nord-Trøndelag legeforening til årsmøtemiddag.

I forbindelse med årsmøtet arrangerer også foreningen et årsmøtekurs som er et klinisk emnekurs i hud. Mer opplysninger om kurset finner du her.