Klinisk emnekurs: Psykiatri for allmennmedisin, 26.–27. november 2015

Nord-Trøndelag legeforening inviterer til klinisk emnekurs i psykiatri for allmennmedisin, 26.–27. november 2015 på Jegtvolden fjordhotell, Inderøy.
COLOURBOX6466919
Foto: Colourbox
Tid: 26.–27. november 2015
Sted: Jegtvolden fjordhotell, Inderøy
Godkjenning:

Kurset er godkjent som 15 timers klinisk emnekurs og emnekurs til etter- og videreutdanningen i allmennmedisin i fagområdet psykiatri

Kursledere:

  • Karin Wang Holmen, overlege og spesialist i psykiatri
  • Jostein Nordvoll, overlege og spesialist i psykiatri

Læringsmål: Utredning og behandling i allmennpraksis av alminnelige psykiatriske tilstander.

Kursavgift: 2900 kroner.

Dagpakker og overnatting:

Trenger du overnatting må dette bestilles direkte hos hotellet: mail@jegtvolden.no / 74 12 47 00.

Hotellet har følgende priser:

  • Overnatting (inkl. alle måltider): 2585 kroner.
  • Dagpakker: 645 kroner per dag. Middag: 449 kroner.

Kontaktinformasjon:

Kenneth T. Kjelsnes, organisasjonssekretær: kenneth.kjelsnes@st-legeforening.no

Program

Torsdag 26. november
09:00–09:45 ADHD, utredning og behandling. Samarbeid med fastlegene
Karin Wang Holmen, overlege
10:00–10:45 Kaffe
11:00–12:00 Rus og ADHD
Karin Wang Holmen + ev. noen fra ARP 
12:00–13:00 Lunsj
13:00–14:45 Nevropsykologisk utredninger, indikasjon og implikasjon. Utfordringer ved kognitive vansker
Harald Kanestrøm, nevropsykolog
15:00–17:00 Kognitiv svikt, demensutredning/unge demente
Marte Kvello-Alme, LIS/stipendiat
Fredag 27. november
08:30–11:00 Affektive lidelser
Jostein Nordvoll, overlege 
11:00–11:45 Suicidvurdering/selvskading
Anne Slungård, overlege
11:45–12:45 Lunsj
12:45–13:30 Suicidvurdering/selvskading, forts.
13:45–14:30 Hvorfor dør psykiatriske pasienter før «andre» pasienter
Karin Wang Holmen, overlege + ev. en fastlege
14:30–15:30 Juridiske godbiter
Nils Håvard Dahl, overlege