Kurs i akuttmedisin for allmennleger, 24.–25. november 2017

Nord-Trøndelag legeforening inviterer til kurs i akuttmedisin for allmennleger, 24.–25. november 2017 i Namsos. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
Få plasser igjen!
akutt
Foto: Colourbox
Tid: 24.–25. november 2017
Sted: Olav Dun vgs. (simulatorsenter), Namsos
Pris:
  • Kursavgift: 4200 kroner
  • Obligatorisk dagpakke: 1000 kroner
  • Sum: 5200 kroner
Godkjenning: Godkjent med 19 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin
Antall deltakere: 16

Program

Fredag 24. november
Tid Tema
09:00–09:15 Velkommen
09:15–10:00 Teori: Den traumatiske pasienten
10:00–10:15 Pause
10:15–13:15 Praktisk øving i fire grupper med rullering av gruppene
13:15–14:00 Lunsj
14:00–14:45 Teori: Organisering av skadestedet for helse og samarbeidspartnere
14:45–15:00 Pause
15:00–15:45 Teori: Masseskade triage
15:45–16:00 Pause
16:00–17:30 Praktisk øvelse på ledelse av skadested og ledelse av samleplass skadde og triage
17:30–18:00 Oppsummering av dagen
Lørdag 25. november
Tid Tema
09:00–09:45 Teori: Den akutt syke pasienten
09:45–10:00 Pause
10:00–13:00 Praktisk øving i fire grupper med rullering av gruppene
13:00–13:45 Lunsj
13:45–14:30 Teori: Det akutt syke/skadde barnet
14:30–14:45 Pause
14:45–16:45 Praktisk øving i fire grupper med rullering av gruppene (det akutt syke/skadde barnet)
16:45–17:30 Oppsummering av dagen og evaluering av kurset