KURS I NORMALTARIFFEN, REGNSKAP OG SKATT

Dato: 18.jan 2018
Sted: Nord Universitet, Namsos
Normaltariffen bilde

Godkjenning: Kurset er søkt godkjent med 9 tellende timer som valgfritt kurs for videre- og etterutdanningen for spesialiteten i allmennmedisin.

Pris : Kursavgift: kr. 2.500,-

Obligatorisk dagpakke kr. 250,-

 

Læringsmål:

*  Legen skal optimalisere takstbruken slik at legen sikres god økonomisk drift iht normaltariffen.

* Attester – forsikring – førerkort – salærtakster.

* Legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven.

* Praksisdrift og internavtaler. Goodwill.

Målgruppe:  Allmennleger, turnusleger og legesekretærer

Andre opplysninger: Det vil være integrert kasuistikker under hvert tema.

Forelesere: Bjarne Storset, spesialist i samfunnsmedisin & Allmennmedisin, fastlege Tingvoll legesenter, tidl leder Møre og Romsdal legeforening. E-post: b@storset.net 

Helge Strømskag, regnskapskonsulent med 1100 leger i porteføljen. E-post: helge@legeregnskap.no 

Begge har hatt om lag 80 kurs i temaet.

 

Kurset er søkt godkjent med 9 tellende timer som valgfritt kurs for videre- og etterutdanningen for spesialiteten i allmennmedisin

Program:

Tid

Tema

Forelesere

 

09.15-09.30

 

Registrering /kaffe, te

 

Kurskomitè

09.30-10.00

Normaltariffen

* Bakgrunn

* Prinsipper

* Takstforståelse

Bjarne Storset

10.00-10.20

* Kontakt-takster og avgrensing mellom disse

* Sykebesøk

* Kveld/natt

Bjarne Storset

 

10.20-10.40

* Takst ved legemiddelgjennomgang

* Tolk

* Møter mm.

Bjarne Storset

10.40-10.50

Pause

 

10.50-12.15

Prosedyretakster

Bjarne Storset

12.15-13.00

Lunsj

 

 

13.00-13.20

*  Diabetes

* 612a/b

*Kroniske alvorlige sykdommer  mm.

*  Utstyrstakstene, forbrukertakster

Bjarne Storset

13.20-13.50

* Laboratorietakster

* EKG

* Spirometri

* HELFO-takster

Bjarne Storset

13.50-14.00

Pause

 

14.00-14.35

* Forsikringsattester

* Bruk av salærtaksten

Bjarne Storset

14.35-15.05

Vanligste feil i takstbruk

Bjarne Storset

15.05-15.10

Pause

 

15.10-15.30

Råd og veiledning om man får kontroll

Bjarne Storset

15.30-16.15

Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk om regnskap, revisjon og lovlig skattefradrag.

Helge Strømskag

16.15-16.45

Bespisning

 

 

 

16.45- 17.30

*  Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskaps- føring i allm.praksis, kontantregnskap, bilags- håndtering, bokføring

*  Goodwill

*  Kommunale avtaler

*  Fordeling av kostnader

Helge Strømskag

17.30-17.40

Evaluering/Avslutning

 

 

Husk å ta med Normaltariffen. Den kan eventuelt bestilles hos: legeforeningen@legeforeningen.no Kursdeltakerne kan gjerne presentere egne kasuistikker, ev. sende på forhånd til b@storset.net