Regionutvalget Midt-Norge

Regionutvalg Midt-Norge er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representantive organ overfor de regionale helseforetakene.
RU-medlemmer
Regionutvalg Midt-Norge 2021-2023: f.v.: Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf), Tobias Solli Iveland (Ylf) Ingunn R. Innerdal (leder Møre og Romsdal legeforening), Jørund Resell (Namf), Bjørn Buan (LSA), Jens Olaf Kleinau (Of), Dragan Zerajic (leder RU og Nord-Trøndelag legeforening), Eigil Sandvik (AF), Lindy Jarosch-von Schweder (nestleder og leder av Sør-Trøndelag legeforening) Bente Grønnesby (organisasjonssekretær), Anders Prestmo (vikar for Tone Dorthe Sletten, PSL), og på skjerm bak; Bjarne Austad (LVS)

Regionutvalg Midt-Norge har et godt samarbeid med ledelsen i Helse Midt-Norge RHF. Regionutvalget avholder to–tre møter årlig, som hver gang inneholder et dialogmøte med RHF-ledelsen. I samarbeid arrangerer vi et årlig helsepolitisk seminar, som tar for seg et aktuelt helsepolitisk tema.

Regionutvalg Midt-Norge deltar også i arrangeringen av den årlige Hurtigrutekonferansen i samarbeid med lokalforeningene Midt- og Nord-Norge og Regionutvalg Nord.

Regionutvalget består av lederen for hver av lokalforeningene i regionen og én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne. Norsk medisinstudentforening ved NTNU har også en representant i regionutvalget.

Regionutvalgets aktivitet reguleres av Den norske legeforeninges lover § 3-8. 

 

Regionutvalget Midt-Norge

Profilbilde
Leder
Bakkeheim, Vivi
Profilbilde
Medlem
Axelsson, Fredrik
Profilbilde
Medlem
Endresen, Stian
Profilbilde
Medlem
Hatlevoll, Helge
Profilbilde
Medlem
Haugnes, Bård
Profilbilde
Medlem
Lervik, Lars Christian Naterstad
Profilbilde
Medlem
Prestmo, Anders
Profilbilde
Medlem
Resell, Jørund
Profilbilde
Medlem
Sandvik, Eigil Ødegård
Profilbilde
Medlem
Schweder, Lindy Jarosch-von
Profilbilde
Medlem
Weinhold, Francesca