Invitasjon til årsmøte og debattmøte 30.8.23 i Bodø

Styret i Nordland Legeforening inviterer til årsmøte 30. august 2023 på Quality hotel Ramsalt i Bodø. Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet blir det debatt om rekruttering og stabilisering og festmiddag med kåring av årets Nordlandsdoktor.
Velkommen til årsmøte og debattmøte 30.8.23

Nordland Legeforening arrangerer årsmøte og debattmøte på Quality hotell Ramsalt i Bodø 30. august klokka 16.30. Debattmøtet starter 17.30 samme sted. 

Innledere på debattmøtet: 
President Anne Karin Rime 
Psykiater Martin Hultën 
LIS 2 Marte Asphaug, Nordlandssykehuset Stokmarknes  

I januar 2023 manglet Grane, Herøy, Lurøy, Rødøy, Vega, Flakstad, Moskenes og Værøy spesialister i allmennmedisin. To av kommunene har ikke fastlege til innbyggerne. I hele Nord-Norge blør helseforetakene penger. Samtidig har innleie av helsepersonell doblet seg de siste årene. Dette mener Helse Nord betyr at den nåværende strukturen ikke er bærekraftig, og det vil komme drastiske endringer i årene fremover.

Vår gjenvalgte president Anne Karin Rime kommer til Bodø for å fortelle om hva hun mener er de de viktigste rekrutterings- og stabiliseringsfaktorene.  

Martin Hultén er styremedlem og leder emeritus av Svensk Psykiatrisk forening. Han er nå sjefslege for psykiatri, habilitering og hjelpemiddel i region Skåne i Sverige. Martin Hultén har siden 2016 jobbet med å fjerne behovet for vikarer i sin region igjennom å rekruttere og stabilisere leger i faste stillinger. Til dette arbeidet er det også bevilget ekstra midler. På møtet vil han fortelle om hvordan man har arbeidet for å få til dette.

Kommunene i Vesterålen samarbeider med Stokmarknes sykehus om rekruttering av leger. Marte Asphaug fra prosjektgruppen kommer til Bodø med deres erfaringer så langt.  

Årsmøte og debattmøte streames i Zoom til medlemmer i NLF. Etter debattmøtet går vi videre til Hundholmen Brygghus til festmiddag. NLF subsidierer middagen. Meld deg på her.

SAKSLISTE ÅRSMØTE

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Valg av møteleder og referent
Sak 3: Styrets årsberetning for perioden
Sak 4: Regnskap for 2022
Sak 5: Budsjett for 2024 med årsmøtegodkjent ekstrakontingent
Sak 6: Valg

Alle medlemmer har stemmerett og talerett.

Under finner du signert årsmelding som forteller om aktiviteten i siste periode, signert aktivitetsregnskap for 2022 og signert referat fra årsmøtet.