Nordland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Innkalling til årsmøte 26. august 2021

20. august 2021
Det kalles herved inn til årsmøte i Nordland Legeforening torsdag 26. august kl. 16.30 på Quality hotell Ramsalt i Bodø. Etter møtet blir det debatt om moderne ledelse. Påtroppende president Anne Karin Rime, adm. direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae og brigader/lege Petter Iversen er innledere.

Årsmøte i Nordland Legeforening

19. august 2020
Nordland Legeforening arrangerer sitt første digitale årsmøte 26. august klokka 17.00. Møtet kjøres i Zoom og alle som deltar på registrere seg for å komme inn. Her kåres også årets Nordlandsdoktor.

Lederskifte i Nordland Legeforening

30. august 2019
På årsmøte 29. august ble Ulrika Larsson valgt som ny leder i Nordland Legeforening. Larsson er i dag konserntillitsvalgt i Helse Nord og leder i legeforeningens regionutvalg i Nord-Norge.

Årsmøte med presidentbesøk

19. juni 2019
Nordland Legeforening arrangerer sitt årsmøte 29. august kl. 17.30 på Radisson Blu. Hit kommer også president Marit Hermansen. Hun blir med på festmiddagen på Bådin klokka 20.

Steinert tar over ALIS-nord

08. februar 2019
Tidligere fylkeslege i Troms, Svein Steinert er ansatt som prosjektleder i ALIS-nord. Han tar over etter Helen Brandstorp i NSDM som har utviklet prosjektet sammen med Arne Myrland i Bodø kommune. - Drømmejobb, sa Steinert til de som møtte fram på kick off i Tromsø 16. januar.

Vi bruker helsekronene feil!

08. februar 2019
Helse Nord har ansvaret for å etablere og lyse ut private spesialisthjemler. Nordlandssykehuset har sentralisert nesten alle sine subspesialiteter til Bodø, men også de fleste ortopeder, kirurger og medisinere befinner seg der.

Lokalkunnskap bør vektlegges

05. desember 2018
Medisinstudent og styremedlem i Nordland Legeforening Marie Jørgensen spør i denne kronikken om Nord-Norge er tjent med at foretakene ikke plukker ut LIS1 søkere som ønsker å satse og bli værende i landsdelen.

Marker fastlegedagen 5. desember

05. desember 2018
I dag er fastlegedagen og alle fastleger i landet har fått tilsendt button som de oppfordres til å bruke for å markere fastlegedagen og stolthet over jobben sin.

Lærte fistelkirurgi av Denis Mukwege

05. desember 2018
Den 10. desember deles fredsprisen for 2018 ut til Denis Mukwege og IS-offer Nadia Murad. Einar Lande, gynekolog i Sandnessjøen, lærte å operere underlivsfistler da han jobbet sammen med Mukwege i Kongo i 2005.

Side 1 av 5