Årsmøte i Nordland Legeforening

Nordland Legeforening arrangerer sitt første digitale årsmøte 26. august klokka 17.00. Møtet kjøres i Zoom og alle som deltar på registrere seg for å komme inn. Her kåres også årets Nordlandsdoktor.
Bilde Nordlandsdoktern
Nordlandsdoktern

Det blir også kåring av årest Nordlandsdoktor på møtet.

Innstaller Zoom på forhånd. Du trenger programmet som heter Zoom Client for Meetings, som du finner på Zooms hjemmesider. 

Vi har gjort masse tester, og det som fungerer aller best er å bruke nettleseren Chrome. Og hvis du har trøbbel i Chrome, så hjelper det ofte å bruke inkognitomodus. Last ned og installer Google Chrome.

Alle må registrere seg for å komme inn på møtet. Det gjør dere her.

Da får du automatisk tilsendt lenke til møtet. Legg den i kalenderen, så har du alt klart på møtedagen. Når du kommer inn på møtet ved møtestart beholder du kamera på, men lyden av. Logg deg gjerne inn 10 minutter før møtet starter. 

Årsmøtepapirene finner du her. Budsjett for 2021 legges inn rett før årsmøtet starter da det skal endelig vedtas på styremøtet samme dag. 

 

ÅRSMØTESAKER 


SAK 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

SAK 2: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 

SAK 3: Styrets årsberetning for perioden 

SAK 4: Regnskap 2019  

SAK 5; Årsmøtevedtatt ekstrakontingent for 2021 

SAK 6: Budsjett 2021