Årsmøte med presidentbesøk

Nordland Legeforening arrangerer sitt årsmøte 29. august kl. 17.30 på Radisson Blu. Hit kommer også president Marit Hermansen. Hun blir med på festmiddagen på Bådin klokka 20.
Marit Hermansen
President Marit Hermansen

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Valg av møteleder og referent

Sak 3: Styrets årsberetning for perioden

Sak 4: Regnskap for 2018
           - Årsmøtegodkjent ekstrakontingent for 2020

 Sak 5: Budsjett for 2020

Sak 6:  Valg av nytt styre og kurskomite

President Marit Hermansen kommer på møtet og blir også med på festmiddagen på Bådin klokka 20. Meld deg på festmiddagen her. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes inn til tove@nordland-legeforening.no innen 15.8.19.

Styret og sekretariatet ønsker alle medlemmer i Nordland Legeforening en fortryllende sommer. Sekretariatet er feriestengt fra 22.6 til 10.8, men epost besvares sporadisk.  

Tove Myrbakk
Daglig leder Nordland Legeforening