Årsmøte Narvik 25.8

Det innkalles herved til årsmøte på Scandic Narvik torsdag 25. august kl. 17.30. Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet inviteres medlemmer på subsidiert årsmøtemiddag.
Det inviteres til årsmøte i Narvik 25.8. Vel møtt.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2: Valg av møteleder og referent 
Sak 3: Styrets årsberetning for perioden 
Sak 4: Regnskap for 2021 
Sak 5: Budsjett for 2023 med årsmøtegodkjent ekstrakontingent 
Sak 6: Valg av valgkomite

Etter årsmøtet inviteres dere på subsidiert årsmøtemiddag med kåring av årets Nordlandsdoktor. Påmelding her

Det er fullt mulig å delta digitalt på møtet i Zoom. Logg deg inn her. Passord 738101.