Nordland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Årsmøte Narvik 25.8

Det innkalles herved til årsmøte på Scandic Narvik torsdag 25. august kl. 17.30. Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet inviteres medlemmer på subsidiert årsmøtemiddag.
Tove Myrbakk
10. juni 2022
Det inviteres til årsmøte i Narvik 25.8. Vel møtt.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2: Valg av møteleder og referent 
Sak 3: Styrets årsberetning for perioden 
Sak 4: Regnskap for 2021 
Sak 5: Budsjett for 2023 med årsmøtegodkjent ekstrakontingent 
Sak 6: Valg av valgkomite

Etter årsmøtet inviteres dere på subsidiert årsmøtemiddag med kåring av årets Nordlandsdoktor. Påmelding her

Det er fullt mulig å delta digitalt på møtet i Zoom. Logg deg inn her. Passord 738101.