Fastelegeordningen er under press

I april fylte fastlegeordningen 15 år. Det ble feiret i Tromsø med både tilbakeblikk og fremtidsdebatt. Norges mest populære, velfungerende og kostnadseffektive helsereform er under sterkt press og fastlegene er slitne.
Ane Sander Emaus.JPG
Ane Sander Emaus holdt et strålende innlegg om en stadig tøffere arbeidsdag som fastlege i Alta.

Hvilke justeringer av ordningen bør gjøres for å møte morgendagens utfordringer, spurte arrangørene i forkant av seminaret. Dagsseminaret i Tromsø i slutten av august viser klart at det haster med å gjøre noe drastisk med kapasitet, organisering og prioriteringer. Aller mest trengs det å få gjort noe med forventningene som politikerne skaper hos befolkningen om at alle skal få få alt. 
Viktige forskningsionnspill
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) tok initiativ til seminaret som ble arrangert i samarbeid med Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin. Tromsø har hatt fastlegeordning siden 1993, og var derfor et naturlig valg når tiden var kommet for refleksjon og veivalg.
   NSDM gjennomførte nylig en kartlegging om hvordan fastlegeordningen praktiseres i kommuner under 20 000 innbyggere. Små kommuner sliter fremdeles med ustabil legedekning.
  - Det er store og systematiske forskjeller på hvor lenge en fastlegeavtale varer. I mindre kommuner er snittet 2,75 år mens det i de største kommunene er 8,37 år, sier forskningsleder Birgit Abelsen.
  29 prosent av hjemlene i i kommunene som er kartlagt hadde stått ledige i mer enn ett år. I snitt var det 4,3 søkere til hver hjemmel, og av disse var 1,8 kvalifisert.
Mørke skyer på fastlegehimmelen
Fastlegeordningen er populær blant befolkningen, og fastlegene er i stor grad fornøyde med rammebetingelsene. Men stadig kommer det signaler om at ikke alt er er som det skal være. Tor W Christensen, fastlege og samfunnsmedisine, var sentral i arbeidet med å få på plass fastlegeordningen. Nå er han bekymret.
 - Om 5 år har vi ikke lenger en fastlegeordning om det ikke skjer nødvendige endringer i helsetjenesten, spesielt i forhold til oppgaveoverføring. Omfanget av de arbeidsoppgavene som er tillagt fastlegeordningen bare øker og øker.
  Ane Sander Emaus fra Alta er en av mange unge fastleger som kjenner på det store trøkket. Nå vurderer om hun skal fortsette i psykiatrien etter sykehusåret, eller om det vil være mulig å kombinere livet som småbarnsmor med en stadig tøffere arbeidsdag som fastlege.
  Petter Øgar fra Helsedepartementet erkjenner at bøtta er full, men er ikke siikker på at det er med de rette tingene.
  - En ajourført forventningsavklaring kan være klokt nå. Det offentlige kan ikke og skal ikke innfri alles krav og ønsker.
   I Doktor i Nord kan du lese mer fra dagsseminaret og fastlegeordningen.