- Uten lokalforeninger kan legeforeningen oppleves som fjern

Anette Fosse har gjennom årene vært med på mye av det som har skjedd i legeforeningen. Hun synes det er rart at ikke foreningen satser mer på lokalforeningene.
Anette Fosse 1
Nordland Legeforening er en synlig forening, som er nyttig for medlemmene, også med satsningen på kurs.


Av Ole Kristian Losvik

- Etter at jeg ble kjent med Nordland legeforening, så skjønte jeg hvor verdifullt det er med sterke lokalforeninger. Fordi ellers blir legeforeningen sentralt ganske fjern for mange.    Anette Fosse er fastlege ved Øvermo legesenter, og har hatt en rekke sentrale verv i Legeforeningen gjennom årene.  
 -  Det er veldig rart at ikke legeforeningen sentralt har satset mer på lokalforeningene sine. Det er helt grunnleggende for legeforeningen som organisasjon at man har rom for forskjellige syn, slik at foreningen kan være en forening for alle. Det gjelder både på tvers av nivå, spesialiteter og geografi. Nordland legeforening er interessant både for primær- og spesialisthelsetjenesten.  
 Hun opplever Nordland legeforening som den mest aktive lokalforeningen, og en lokalforening som tør å tenke selv, og som tør å ta standpunkt på tvers, også av hva moderforeningen står for. Hun tror verden kan se annerledes ut fra nord, sammenliknet med fra Oslo.  
- Jeg er stolt av Nordland legeforening, de har ofte tatt standpunkt som ikke er helt i tråd med de som sitter sentralt, men de har likevel greit å holde den gode kontakten med sentrale strukturer. Det å være både fornuftig opposisjon og i god dialog, er godt gjort, sier Fosse.
  - Det er en synlig forening, som er nyttig for medlemmene, også med satsningen på kurs. Det har vært en tung satsning, som har vært bra for egne medlemmer, men som også har fått vist fram landsdelen.