Glade amatører blir best på kurs

Fra 1995 til 2017 går Nordland Legeforening fra å arrangere to kurs i året til å bli legeforeningens mest aktive kursarrangør. Mye takket være Lena Stemland som kom til NLF i 2006.
Lena Stemlanxd

Frem til 2000-tallet arrangerer NLF to kurs i året. Et høstkurs og ett fast grunnkurs IV. Den gang var det kurskomiteen som gjorde alt arbeidet, og de hadde mer enn nok med å avvikle to kurs i året.   På grunn av få deltakere på grunnkurset ble kurset kuttet i 1998, noe fjernt fra dagens virkelighet hvor allmennleger fra hele landet de siste årene har tryglet kurskoordinator Lena Stemland om å få plass på kurs B. Mange av kursene har hatt rundt 90 deltakere for å få unna køen.  
  I dag arrangerer Nordland Legeforening nærmere 30 kurs og konferanser i året, hvorav fem til seks grunnkurs. Foreningen har satset mye på å profesjonalisere og effektivisere kursvirksomheten ved å investere i et kurssystem hvor påmelding, fakturering og kommunikasjon er integrert og automatisert.  
  Lena Stemland kom til foreningen som regnskapsmedarbeider i 2006. I dag er hun kursdronningen i nord, og har bygget opp en kursportefølje som andre underforeninger bare kan drømme om. Nordland Legeforeningen søkte som eneste forening i Legeforening om konsesjon for å kjøre akuttmedisinkurs for Helsedirektoratet. I 2017 kjøres det tre akuttmedisinkurs, og det jobbes også for å få på plass flere kurs. 
  Foreningen har de siste ti årene initiert og arrangert store tverrfaglige konferanser i samarbeid med andre helsefaglige aktører lokalt og regionalt. I mars skal vi for eksempel arrangere den femte IA-konferansen sammen med IA-rådet i Nordland.
Styret i NLF tok initiativ til en konferanse om helsejournalistikk etter Kunda-saken. Den ble en suksess og to år etter ble det arrangert ny konferanse i Oslo i fjor. Til høsten planlegges det konferanse om psykisk helse regionalt.  
 Fremover er det nettkurs som er det store satsingsområdet, og det første nettkurset om EKG er nå snart klart.  Det planlegges i år nettkurs om diabetes og KOLS.