Nordland legeforening

Lokalforening

Helse må inn i all politikk

Ortopedi og helsefremming

- Hvilket studie venter vi på før vi aktivt gjør noe. Vi er i ferd med å gjøre kommende generasjoner til offer for egen uforstand og brist på handlingskraft.
29. november 2013
Per Gardsell
Per Gärdsell inspirerte om helsekompetanse og mener man vet nok til å begynne å handle

Av Tove Myrbakk

Per Gärdsell er svensk lege og ortoped. De siste ti årene har han forelest om helse i organisasjoner, kommuner og bedrifter. I tillegg har han forfattet flere bøker relatert til helse, blant annet i arbeidslivet. Han er også initiativtager og leder for et av Sveriges fremste livsstils - og helseprosjektet, Bunkeflomodellen. I november besøkte han Bodø og deltok både på medlemsmøte i Nordland legeforening og konferansen Robust oppvekst.
  - 60 prosent av all uhelse i aktiv alder skyldes vår livsstil. Vi må alle derfor anvende viktig helsekunnskap i vårt dagligliv. Som leger og fagfolk må vi snu det tradisjonelle synet på helse som kun sykdomsforebygging, og spørre oss selv hva som holder folk friske. For hundre år siden handlet helse om fysiologi. Hadde man vondt i brystet så var man syk. I dag er helse mer et eksistensielt spørsmål. Ensomhet, utenforskap og stress er like mye uhelse som en brukket arm, sier Per Gärdsell. Det kan være var litt vanskelig å ta inn som ortoped, sier Gärdsell.

 

Les mer om Bunkeflomodellen på http://www.bunkeflomodellen.com/