Helse må inn i all politikk

- Neste generasjon kan bli den første som lever kortere enn sine foreldre. Derfor må helse må inn i all politikk, både nasjonalt og lokalt.
Gjessing og Stigen
President Hege Gjessing og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Ole Trygve Stigen (her med movemberbart) er enige om at helse må inn i all politikk.

Av Tove Myrbakk

Det sa president Hege Gjessing under folkehelsekonferansen «Robust oppvekst» som ble arrangert i Bodø i november. Legeforeningen har forebygging  som en av seks satsingsområder, og lover å være på hugget  overfor  Solberg-regjeringen som har fint lite om forebygging blant barn og unge med i sine planer.
  - Internasjonale beregninger viser at i 2010 kunne over 10 000 dødsfall i Norge forklares med usunt kosthold. Det er flere dødsfall enn hva høyt blodtrykk og røyking forårsaker.
  Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen fra Helsedirektoratet har mye bra å si om dagens ungdomsgenerasjon. De er veltilpasset, har gode relasjoner til både jevnaldrende og foreldrene, høy skoletrivsel, stor fremtidsoptimisme og få erfaringer med rus og alvorlig kriminalitet.
  - Psykisk helse er den største utfordringen i dag. Ungdom er stresset og utfordringene er verst i de lavere sosiale lag. Leseferdighet og frafall i den videregående skole er ujevnt fordelt mellom kommuner og må gripes fatt i.
 En OECD-rapport fra 2010 viser at blant 15-åringer i Europa er det kun de franske 15-åringer som er mindre fysisk aktive enn de norske.
  - Vi overlater ansvaret for fysisk aktivitet til organisert idrett.  De får midlene. Nærmiljøene bygges ned til parkering og handel. Skoleveien er gjort om til bilvei for foreldre. Alt dette stimulerer til enda mer stillesitting. Fysisk aktivitet og sunn mat i skolen må bli like viktig for våre politikere som mer asfalt og flere kjørefelt på veiene våre. Nordland fylkeskommune bruker 823 mill. kr. til ny asfalt og vedlikehold av veiene i 2013. Så langt har de brukt 0 kroner til ungdomsvedlikehold i form av mat for egne elever i den videregående skolen, sa Roar Blom fra Folkehelseavdelingen ved Nfk.

Les også "Utfordres av fattigdom""Ortopedi og helsefremming" og "Fastlegen kan ikke erstatte skolelegen"