Nordland legeforening

Lokalforening

Helse må inn i all politikk

Utfordres av fattigdom

– Barnefattigdommen er innom fastlegekontoret når noen i familien blir syke og når NAV-ytelser krever det. Vi ser at fattigdom går i arv og frustreres, men gjør lite for å bøte på det.
29. november 2013
Gustavsen og Svensson
Karin Gustavsen og Anders Svensson er begge opptatt av barnefattigdommen som de mener fortjener stort fokus hos både fastleger, politikere og andre hjelpere.

Av Tove Myrbakk


Anders Svensson er kommuneoverlege og fastlege i Bø i Vesterålen, Folkehelsebarometeret viser at kommunen har noen utfordringer. Med høy andel av lavtlønte, uføretrygdede, arbeidsledige og lavt utdannede vet han at han som fastlege ikke sjelden vil møte barnefattigdommen på kontoret.
  - Som fastleger har vi kompetanse og fokus på alvorlig somatisk sykdom, ikke tverrfaglig samarbeid og fattigdom. Vi har en aktivitetsbasert inntekt som resulterer i at enkle problemstillinger gir bedre betalt enn komplekse. Vår arbeidsdag er inndelt i 20 minutters bolker. Det preger våre prioriteringer, holdninger og oppmerksomhet.
  Han innrømmer at han utfordres i møtet med de ressurssvake pasientene, og tror mye skyldes egne holdninger. 
  - Jeg skiller automatisk mellom meg og dem. Det tror jeg fastleger ofte gjør. Vi er universitetsutdannede, har stor helsekompetanse. men sliter mange ganger med å få på plass god kommunikasjon i møtet med de aller svakeste i samfunnet. Jeg kan motiverende intervju, men etter 15 minutters konsultasjon kan jeg enkelte ganger bli så frustrert at jeg ender opp med å si «hør nå her». Det bidrar ikke til et godt lege-pasientforhold.
  Han tror slike pasientmøter krever  mye oppmerksom og refleksjon.
  - Vi trenger å jobbe holdningsskapende blant oss som er hjelpere. Kompleksiteten ved å være fattige må frem og vi må jobbe tverrfaglig. Vi trenger ikke møteplasser, vi trenger fora for handling.
  Sammen med Karin Gustavsen som leder Barn og unges samfunnslaboratorium innledet han på tema «Vårres unga – vårres fremtid» på konferansen "Robust oppvekst". Gustavsen mener flere kroniske barnesykdommer former en sosial gradient.
  - Det er høyere forekomst av hodepine, magesmerter og ryggsmerter hos barn i familier med lavt utdanningsnivå og husholdningsinntekt. De får i gjennomsnitt en time mindre søvn, ofte grunnet dårlig inneklima. Her må man inn på systemnivå for å før man kan gå inn å gjøre noe individuelt.
  Fremover satser Anders Svensson og Karin Gustavsen på å samarbeide med å få barnefattigdom på dagsorden hos politikere og fagfolk.