Nordland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Innkalling til årsmøte 26. august 2021

Det kalles herved inn til årsmøte i Nordland Legeforening torsdag 26. august kl. 16.30 på Quality hotell Ramsalt i Bodø. Etter møtet blir det debatt om moderne ledelse. Påtroppende president Anne Karin Rime, adm. direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae og brigader/lege Petter Iversen er innledere.
Tove Myrbakk
20. august 2021
Bilde av Anne Karin Rime, Legeforeningens president.
Påtroppende president Anne Karin Rime er en av innlederne på debattmøte om moderne ledelse etter årsmøtet. Foto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen.

Det blir også muligheter for å delta på årsmøtet digitalt i zoom. Årsberetning for perioden og regnskap for 2020 finner dere på denne siden.

Da det fremdeles er koronarestriksjoner vil vi gjerne ha påmelding fra dere som skal delta på årsmøte og debattmøte fysisk. Send epost til tove@nordland-legeforening.no. Vi håper mange av dere har anledning. Mer om debattmøtet finner dere under.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Valg av møteleder og referent
Sak 3: Styrets årsberetning for perioden
Sak 4: Regnskap for 2020
Sak 5: Budsjett for 2022 med årsmøtegodkjent ekstrakontingent
Sak 6: Valg

Debattmøte og presidentbesøk

Påtroppende president Anne Karin Rime er tilstede på årsmøtet og er også en av innlederne på debattmøte som starter 17,30. Tema er moderne ledelse og administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae og brigader/lege Petter Iversen som er NK/fagdirektør ved Forsvarets sanitet er også blant innlederne. Mer om debattmøtet kommer i neste uke på epost og legges også ut på Lukket gruppe for Nordland Legeforening. Møtet blir streamet.

Nordlandsuka og helsepolitisk debatt 21. september

Om en måned starter vår alle første Nordlandsuke med masse spennende kurs og helsepolitisk debatt tirsdag 21. september. Møteleder er Markus Moe, Dagens Medisin. Innledere er Peter Prydz, fastlege i Hammerfest, Anders Stave, fastlege på Andenes, Bernard Holthe, styremedlem i NLF og i Allmennlegeforeningen og representant fra KS sentralt. Her skal vi se nærmere på noen av årsakene til fastlegekrisen. Kommunal ledelse, organisasjonskultur og ivaretakelse av ansatte er stikkord her. Mer om dette debattmøtet kommer senere. Møtet blir streamet og lenke kommer.

Det er ledig plass på noen få kurs som pasientkommunikasjon, emnekurs i diabetes og kurs i veiledning av ALIS. Haster med påmelding. Om dere ønsker å delta på noen av middagene på Nordlandsuka er dere hjertelig velkommen til å melde dere på her.