Lederskifte i Nordland Legeforening

På årsmøte 29. august ble Ulrika Larsson valgt som ny leder i Nordland Legeforening. Larsson er i dag konserntillitsvalgt i Helse Nord og leder i legeforeningens regionutvalg i Nord-Norge.
Marit, Ulrika, Margit_edited-1
President Marit Hermansen sammen med påtroppende og avtroppende leder i Nordland Legeforening. Vi takker Marigt Steinholt for den gode jobben hun har gjort som leder og ønsker Ulrika Larsseon velkommen.

Nordland Legeforening får en erfaren ny leder. Ulrika Larsson er psykiater og har jobbet på Leknes før hun overtok som konserntillitsvalgt i Helse Nord i 2015. Før det var hun foretakstillitsvalgt på Nordlandssykehuset.

I 2017 overtok hun også ledervervet i legeforeningens regionutvalg i Nord-Norge. Utvalget lå brakk i flere år før hun overtok. Hennes samlende lederegenskaper har bidratt til at utvalget igjen har kommet på banen og har hatt møter med ledelsen i Helse Nord. 

Det aller beste er at Ulrika Larsson gleder seg til å ta fatt på arbeidet i Nordland Legeforening. Hun overtar etter Margit Steinholt som har vært leder i flere perioder. Nordland Legeforening takker Margit for hennes store engasjement og vet at Ulrika vil videreføre dette.

President Marit Hermansen var tilstede på årsmøte og festmiddag og takket NLF for jobben som gjøres som kursarrangør og lokalt engasjement.

Det nye styret i Nordland legeforening består nå av;

Ulrika Larsson, leder

Styremedlemmer:
Ingeborg Steinholt, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Bjørn Lio, Helgelandssykehuset Mo I Rana

Varamedlemmer: 
Mikael Slotvik, fastlege, Brønnøysund 
Espen Waage Skjeflo, LIS2/postdoc medisin NLSH Bodø 

Styret forøvrig:

Allmennlegeforeningen: Bernard Holthe, Narvik 
vara: Laila DidriksenGildeskål 
Leger i samfunnsvitenskapelig arbeid: Mette Røkenes, Sortland 
Private avtalespesialister: Irina Eide, Bodø 
Overlegeforeningen: FTV Frida AndræNlshBodø 
Yngre legers forening: Ingen representant 
Norsk medisinstudentforening: Marit Jørgensen og Marie Thomassen, Bodø  
Fra kurskomiteen: Barbara Baumgarten-Austrheim 
Leger i vitenskapelig stilling: Ingen representant 
Norsk arbeidsmedisinsk forening: Ingen representant 


Kurskomiteen:

Barbara Baumgarten-Austrheim (leder) fastlege, Stokmarknes 
Nora Vaag Miller, psykiater, NPS Bodø 
Eirik Hugaas Ofstad, overlege medisin, NLSH Bodø 
Jan Håkon Juul, fastlege, Vågan i Lofoten 
Eldbjørn Furnes, fastlege, Bodø 
Martin Strøm Nilsen, LIS2 medisin, NLSH Bodø
Nguyen YenLinh, LIS2 medisin, Sandnessjøen