Oppland legeforening

Lokalforening

2014

Seminar og høstfest på Ilsetra 21.-22. november

Det har blitt en årlig tradisjon at Oppland legeforening innbyr til seminar og høstfest på Ilsetra!
Styret er i gang med planleggingen av årets seminar som finner sted fredag d. 21. og lørdag d. 22. november.
Vi er så heldige at Ida Marie Ringerud har takket ja til å kåsere over temaet "Framtidas legerolle" fradag kveld.
Lørdag formiddag settes i sin helhet av til å høre om og diskutere Avtalespesialistenes rolle i helsevesenet. Odd Gunnar Heitun, tillitsvalgt for praktiserende spesialister i Oppland legeforening og styremedlem, vil innlede. Vi jobber med å sette sammen et panel bestående av politikere, ledere innen spesialistehelsetjenesten, samt leger i avtalepraksis, allmennpraksis og sykehus. Det blir innledninger og etterfølgende debatt om avtalespesialistenes rolle, funksjon og framtid.
Når alt er på plass kommer vi tilbake med alle detaljer og påmeldingsskjema her på siden.
25. august 2014