2014

01. desember 2014

Tilfredshet og god omtale - til og fra avtalespesialistene på årets Ilsetraseminar

Tre timers innlegg og debatt om avtalespesialistene kan oppsummeres i stikkordene: gode, effektive helsetjenester, stor tilfredshet blant avtalespesialistene – og overraskelse over hvor få avtalespesialister vi faktisk har i Oppland. Her er det potensiale som ikke er utnyttet!
16. oktober 2014

Høstseminar Ilsetra fredag 21.- lørdag 22. november 2014

Vi har også i år gleden av å invitere dere til seminar i vakre, høstlige – og kanskje aller helst vinterlige omgivelser på Hafjell; Tema for lørdagens seminar ; Avtalespesialistene -hvor går vi ? Vi starter som vanlig opp fredag kveld med kåseri og etterfølgende festmiddag. I år har vi med oss Ida Marie Ringerud som skal kåsere om «Fremtidas legerolle».
15. oktober 2014

Grunnkurs B EU-kurs 2

Er du interessert i å delta på Grunnkurs i fine fjellomgivelser på Hafjelltoppen ? Kurset får meget gode tilbakemeldinger både for faglig innhold/gode foredragsholdere, for et supert hotell med fine fasiliteter og god mat og for at det er lagt opp til lange lunchpauser som gir gode muligheter for turer i fjellet. Påmelding via e-skjema i egen sak under fanen "Kurs" på denne siden.
25. august 2014

Seminar og høstfest på Ilsetra 21.-22. november

Det har blitt en årlig tradisjon at Oppland legeforening innbyr til seminar og høstfest på Ilsetra! Styret er i gang med planleggingen av årets seminar som finner sted fredag d. 21. og lørdag d. 22. november. Vi er så heldige at Ida Marie Ringerud har takket ja til å kåsere over temaet "Framtidas legerolle" fradag kveld. Lørdag formiddag settes i sin helhet av til å høre om og diskutere Avtalespesialistenes rolle i helsevesenet. Odd Gunnar Heitun, tillitsvalgt for praktiserende spesialister i Oppland legeforening og styremedlem, vil innlede. Vi jobber med å sette sammen et panel bestående av politikere, ledere innen spesialistehelsetjenesten, samt leger i avtalepraksis, allmennpraksis og sykehus. Det blir innledninger og etterfølgende debatt om avtalespesialistenes rolle, funksjon og framtid. Når alt er på plass kommer vi tilbake med alle detaljer og påmeldingsskjema her på siden.
15. mai 2014

Innkalling til årsmøte i Oppland legeforening onsdag 4. juni kl. 18.00

Sted: Viken Folkehøgskole. Østre Totenvei 120, Gjøvik Påmeldingsfrist : Søndag 1. juni - meld deg på via e-skjema under. (Du trenger ikke logge deg på for å sende din påmelding).
13. april 2014

Kjære alle sammen !

Det er lenge siden jeg skrev en oppsummering til dere fra medlemsmøtet på Honne 14. januar. Siden da har vi i styret i Oppland legeforening hatt fokus på å treffe ulike aktører for å få informasjon om og sammen diskutere videre prosess knyttet til utredning av fremtidige sykehustjenester i Innlandet . Fokus har ikke kun vært på sykehustjenestene, vi har også diskutert helsetjenestene generelt og skillet mellom kommunale helsetjenester og sykehusfunksjonene spesielt.
13. april 2014

Svar fra Lang-Ree

Morten Lang-Ree har kommet med tilbakemelding på OLF-styrets brev av 5. januar 2014 Se vedlegg.
21. januar 2014

Medlemsmøte Oppland legeforening 14.01.14

Oppsummering etter medlemsmøtet på Honne 14.01.14 med temaet: ”De ubesvarte spørsmålene omkring fremtidig sykehusdrift i Oppland”
21. januar 2014

Brev til Direktør Lang-Ree og Styret i Sykehuset Innlandet

Oppland legeforening ønsker med dette å fremme følgende: - Sykehuset Innlandet må avvente Nasjonal Sykehusplan før de bestemmer seg for hvordan videre sykehusdrift skal utformes i Innlandet - Sykehuset Innlandet må komme med svar på grunnleggende ubenevnte og ubesvarte spørsmål som følger av dokumentet Strategisk Fokus 2025