Emnekurs i Endokrinologi

Årets "årsmøtekurs" er emnekurs i endokrinologi. Det arrangeres i samarbeid med noen av Sykehuset Innlandes spesialister og holdes på Maihaugen 10.-11. juni 2015. Det oppfordres til å være med på årsmøtet, som også skal være på Maihaugen, 10. juni kl 18.
images-1

Klinisk emnekurs i endokrinologi. 

Arrangør: Kurskomiteen Oppland legeforening

Kurset er godkjent med 15 timer som emnekurs i videre- og etterutdanningen allmennmedisin

Kursavgift kr 2.800,- Obligatorisk dagpakke på kr 450,-kommer i tillegg. 

Onsdag 10. juni, Tema: Diabetes mellitus. 

Møteleder: Monica Knutsen.

08.00-08.30 Ankomst og registrering

08.30-08.45 Velkommen og introduksjon ved kurskomiteen 

08.45-09.30 Diabetes, diagnostikk og undesøkelser. CF

09:30- 10:00 Retningslinjer for diabetesbehandling. CF

10.00-10.15                        KAFFEPAUSE

10.15-11.00 Behandling og nyere behandlingsalternativer for DM2. EA

11.00-11:45 Insulinbehandling ved DM. EA

11:45-12:45                        LUNSJ

12:45-13.30 Makrovaskulære komplikasjoner ved diabetes mellitus. EA

13.30-13:45 Benstrekk

13:45-14.30 Mikrovaskuære komlikasjoner, nyrekomplikasjoner ved DM. DP

14.45-15.00                        KAFFEPAUSE

15.00-15.30                        Øyekomplikasjoner ved DM.                     BO           

15:30-16:15                         DM i svangerskapet.                                SW

18.00                                    ÅRSMØTE OPPLAND LEGEFORENING

19.00                                    Kulturelt innslag i regi av årsmøtet

20.00                                    Middag

Torsdag11. juni , tema: Diabetes, thyroideasykdommer og noe annen endokrinologi.

Møteleder: Steinar Kuvås Grue

08.00-08.45 DM2: hvordan motivere til livsstilsendring? Læring og mestringssenter? Noen fra ”motiverende samtale- Miljø”?

08.45-09.00 KAFFEPAUSE

09.00-09.45 Samarbeide med sykehusetom diabetesomsorgen? DM- poliklikk.   Sykepleier fra Diabetes- poliklinikken. Eventuelt sammen med sårteam Gjøvik.

09.45-10.00 Benstrekk

10.00-10:45 Thyroideasykdommer, en oversikt. CF

11.00-11:45 Thyroidea: Utredning og behandling i allmennpraksis.

           Billeddiagnostikk. CF

11:45-13.00 LUNSJ                                                        

13.00-13.45 Kirurgisk behandling av thyroidealidelser og parathyroidealidelser.  GT

13.45-14.00 Benstrekk

14.00-14.45                        Osteoporose og vitamin D.                                           TF

14.45-15.00                        KAFFEPAUSE

15.00-16.00                        Endokrinologisk potpurri?                                                                  TF/CF                       

16.00-16.15                         Oppsummering og evaluering                                                                                                

EA: Emil Asprusten, Overlege medisinsk avdeling, Lillehammer,

CF: Christian Fossum, Overlege, endokrinolog, Gjøvik Sykehus.

TF: Trine Finnes: Overlege, endokrinolog, Hamar Sykehus.

BO: Birgen Olsen, Avtalespesialist, Øyesykdommer. Lillehammer.

DP: Dag Paulsen, Overlege medisinsk avdeling, Lillehammer, Sykehus.

GT: Gunnar Tonvang. Overlege, Enkokrinkirurg, Hamar Sykehus.

SW: Stian Westad, Overlege, Gynekologisk avdeling, Lillehammer Sykehus.

 

Dersom du trenger overnatting bes du kontakte hotell i Lillehammer på egenhånd. Vi har desverre ingen avtaler denne gangen. 

Påmelding innen 20/5-15 til sekretær Lisbeth Rustad Hellerud via e-skjema under. NB ! Alle felter i påmeldingsskjema unntatt "Medl.nummer" er obligatoriske, ved mangelfull utfylling kommer ikke skjemaet frem. Påmeldingen er bindende. Etter utløpt påmeldingfrist kan vi desverre ikke behandle flere påmeldinger til dette kurset. 


Ved spm nås sekretær på e-post kurs.opplandlegeforening@gmail.com