Grunnkurs B EU-kurs 2

Oppland legeforenings kurskomité arrangerer igjen Grunnkurs B EU-kurs 2. Det foregår tradisjon tro på Ilsetra, Hafjelltoppen, Øyer. Dato 10.-14. februar 2015 Det er lagt opp til lang pause midt på dagen hver dag. Hafjell har noe å by på både for den som liker alpint og langrenn. Eller ta turskoene fatt i supre fjellomgivelser.
images

PRAKTISK INFORMASJON:

Kurskomiteen i Oppland legeforening ønsker velkommen Grunnkurs B. EU-kurs 2 tirsdag 10.– lørdag 14. feb 2015. 

Kurset holdes på Ilsetra, som ligger på toppen av Hafjell, Øyer. Vi har reservert leiligheter. Hver leilighet består av to soverom med sengeplass for tilsammen 5 personer, stue, bad og en liten kjøkkenkrok.

Benyttelse av utendørs svømmebasseng, trimrom og badstueanlegg er inkludert.

Mer informasjon om stedet finner på www.ilsetra.no. Med lange lunsjpauser er det gode muligheter for avkopling med både tur til fots, langrenn og alpint eller en god bok framfor peisen!

Påmelding til kurset og bestilling av opphold eller dagpakker gjøres til kurskomiteens sekretær via e-skjema nederst på denne siden. Ved spm nås sekretær på e-post: Lisbeth Rustad Hellerud; l.rustad.hellerud@mac.com, frist for påmelding er 30.12.14

Priser:

Fullpensjon (frokost, lunsj og middag); 1.400,- per pers per natt ved 2 pers per leilighet. Kr. 300,- pr. døgn i tillegg for å bo alene i leilighet. 

Tillegg for lunsj avreisedagen: kr  245,-

Dagpakke som inkluderer lunsj, kaffe og pausemat: kr 445,- (gjelder ikke-boende)

Kommer du mandag koster det kr 950,- pr. pers. inkl. frokost i delt leilighet .

Hvis du vil være til søndag koster det kr 1350,- pr. pers. i delt leilighet.

Kursavgift; 

Kursavgift er kr.6.000,- (fastsatt av Dnlf)

Utgifter til reise og opphold, dekkes etter faste satser ved søknad til Fond II. 

Satser for reise og opphold finnes på hjemmesiden til Dnlf.

Innbetaling;  innen 05.01.15

Kurskomiteen Oppland Legeforening v/Lisbeth R. Hellerud

Kontonummer 7262 05 15907     

Husk å merke innbetalingen med navn på kursdeltaker!

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli delt ut  kursbevis dersom kursavgift ikke er innbetalt.

Velkommen på kurs!

Hilsen Kurskomiteen Oppland Legeforening ved;

Trond Karlsen, Toppen Legesenter, Storgata 89, 2615 Lillehammer;  trond.karlsen@toppen.nhn.no
Cecilie Moldegård, Lillehammer    Håvard Olsen, Lillehammer 

 

GRUNNKURS B, EU-KURS 2   Ilsetra 2015

TRYGDEMEDISIN, PRAKSISDRIFT, JURIDISKE RETTIGHETER OG PLIKTER

Sted: Ilsetra. v/Hafjell,Øyer  10.-14 februar 2015

Arrangør: Kurskomitéen Oppland legeforening (OLF)

Tirsdag 10.februar                                                 

08.30–08.45 Velkommen til kurs  

Kurskomiteen Oppland legeforening

08.45–09.30 Fastlegeordningens avtaleverk

Ved spesialist i allmennmedisin. (Ikke bekreftet ennå)

09.30-09.45 Pause

09.45–10.30 Organisering av privat allmennpraksis; driftsmodeller, selskapsformer,

internavtaler, husleiekontrakt, vikaravtaler etc.    

10.30-10.45 Pause

10.45–11.30 Egen praksis – gruppearbeid  

11.30–12.15 Drift av praksis, kontor og utstyr

12.15–15.00 Lunsj og fritid

15.00–15.45 Internkontroll, kvalitetssikring

15.45–16.30 Gruppearbeid; timebok, telefon, informasjonsflyt, tilgjengelighet, fastlegelisten, bistillinger

16.30–16.45 Pause

16.45–17.30 Gjennomgang av gruppearbeid

17.30-17.45 Pause

17.45–18.30 Informasjon. Journalen. Publikumsinformasjon. Statistikk

20.00 Middag

Onsdag 11. februar

08.15–09.00 Rettshjelp for leger

Aadele Heilemann, Forhandlings- og helserettsavdelingen, Dnlf            

09.00-09.15 Pause

09.15–11.00 Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven (inkl. 10 minutter benstrekk)

Aadele Heilemann, Forhandlings- og helserettsavdelingen, Dnlf

11.00–11.15 Pause

11.15–12.30 ”Alle gjør feil”. Diskusjon i grupper/plenum.

Ved Svein Z. Bratland, allmennlege og seniorrådgiver i Helsetilsynet (Ikke bekreftet)

12.30–15.30 Lunsj og fritid

15.30–17.15 Taushets-, opplysnings-, meldeplikt.

Sakkyndig og vitnerollen (inkl. 10 minutter benstrekk)

Aadele Heilemann, Forhandlings- og helserettsavdelingen, Dnlf            

17.15–17.30 Pause

17.30–18.15 Legesenteret som veileder for turnusleger og legestudenter.

Spesialist i allmennmedisin. Øystein Skjåk, Svingen legesenter,Lillehammer 

20.00. Middag

Torsdag 12. februar       

08.15–09.15 Legen som arbeidsgiver og selvstendig næringsdrivende.

Regnskapsføring i allmennpraksis Ansettelser etc.

Helge Strømskag, daglig leder Legeregnskap   

09.15–09.30    Pause

09.30–10.30 Legen som arbeidsgiver og selvstendig næringsdrivende.

Regnskapsføring i allmennpraksis Ansettelser etc forts.

10.30–10.45 Pause

10.45–11.45 Legen som arbeidsgiver og selvstendig næringsdrivende.

Regnskapsføring i allmennpraksis Ansettelser etc forts.

11.45–15.15 Lunsj og fritid

15.15–16.00 Medisinske vilkår i Folketrygdloven: Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon.

Håvard Olsen, rådgivende overlege NAV Oppland

16.00-16.15 Pause

16.15–17.00 Hvordan jobber NAV?

Anne Kari Ulsaker, kompetanseveileder NAV Oppland

17.00–17.15 Pause

17.15–18.30      Legens rolle i det inkluderende arbeidsliv.

Jørn Bekkelund, seniorrådgiver og Bjørn Knudtzen, koordinerende rådgivende overlege NAV Oppland.

20.00 Middag

Fredag 13. februar

08.15–09.15 Forsikringsordninger for leger; SOP, liv, helse, ansvar.

Grethe Veiåker Nilsen, SOP, Dnlf

09.15 - 09.30 Pause

09.30 –11.15 Forsikringsordninger for leger; SOP, liv, helse, ansvar fortsetter (inkl. beinstrekk).

Grethe Veiåker Nilsen, SOP, Dnlf

11.15–11.30 Pause

11.30–12.15 Tillitsmannsapparartet lokalt og sentralt

Kari Sollien      

12.15–15.15 Lunsj og fritid

15.15-16.00     Kjøp av helsetjenester og andre tiltak.

Gunn Løken Moheim, rådgiver NAV Oppland.

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00     Legens rolle ved krav om omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, grunnstønad,

hjelpestønad og ytelser ved yrkesskade. 

Bjørn Knudtzen, koordinerende rådgivende overlege NAV Oppland.

17.00-17.15     Pause.

17.15-18.00     Den gode legeerklæring.

Marit Hermansen, leder Norsk forening for allmennmedisin.

19.30 Aperitif i peisestua

20.00 Festmiddag

Lørdag 14. februar

08.15–09.30 Blåreseptordningen og bidragsordninger   

Bente Olaug Kvernberg. Rådgiver/farmasøyt region Midt-Norge

09.30- 09.45 Pause

09.45–10.45 Normaltariffen og takstforståelse  

NAV Helsetjenesteforvaltning Midt-Norge Torill Nydal

10.45–11.00 Pause

11.00–12.30 Normaltariffen og takstforståelse  forts. (inkl. beinstrekk)

12.30–13.00 Kursavslutning 

13.00–14.00 Lunsj/Avreise