Klinisk emnekurs i Revmatologi

Kurskomiteen i Oppland legeforening ønsker i samarbeid med Lillehammer sanitetsforenings Revmatimesykehus velkommen til Klinisk emnekurs i revmatologi tirsdag 5. og onsdag 6. november 2019. Kurset er godkjent med 16 timer/poeng tellende i videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Antall deltakere 45.
BnoesandJoints

PRAKTISK INFORMASJON : 

Foredragene holdes i auditoriet på Maihaugen mens den praktiske delen gjennomføres på Revmatismesykehuset som ligger et steinkast unna Maihaugen. 

Læringsmål: Heve kompetansen i faget revmatologi for leger som praktiserer i førstelinjetjenesten. Bidra til å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten.

Vi samarbeider med Scandic Lillehammer Hotell som ligger i gangavstand fra kursstedet. Enkeltrom, per natt per rom, inkl frokost 1290,- NOK  Dobbeltrom, per natt per rom, inkl frokost 1490,- NOK Det er holdt av rom som frigis 21. oktober, etter dette kan det ikke garanteres ledige rom. Hver enkelt deltaker bes selv bestille rom med følgende kode: OPP051119_001 Merk at bestillingen må rettes til RSO Ringsaker på epost meeting.innlandet@scandichotels.com eller tlf. 62 35 99 00.

Påmelding til kurset og gjøres til kurskomiteens sekretær via e-skjema nederst på denne siden. **NB ! alle felter må fylles ut for at det skal bli sendt. Ved suksessfull sending kommer en melding om dette umiddelbart opp på skjermen. Ved spm nås sekretær på e-post: Lisbeth Rustad Hellerud; kurs.opplandlegeforening@gmail.com Frist for påmelding er 06.10.19

Kursavgift :

Kursavgift er kr. 3.500,- (fastsatt av Dnlf)  Dagpakke *pris kommer

Utgifter til reise og opphold, dekkes etter faste satser ved søknad til Fond II.

Satser for reise og opphold finnes på hjemmesiden til Dnlf.

Innbetaling; faktura med bet.frist 15. oktober 2019 kommer pr e-post fra vårt regnskapsfirma ved Vidar Bråten - vidar@abras.no

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende og at avmelding etter påmeldingsfristens utløp fører til betalingskrav på halv kursavgift, avmelding etter 21. oktober fører til betalingskrav på hele kursavgiften.

Kurskomiteen Oppland Legeforening v/Lisbeth Rustad Hellerud

Velkommen på kurs!

Hilsen Kurskomiteen Oppland Legeforening ved;

Monica Knutsen, Toppen Legesenter - moniknut@gmail.com  

Steinar K. Grue, Bryggerilegene Lillehammer - steinar.grue@gmail.com