Journalen

Journalen er medlemsblad for Oslo legeforening som normalt utgis fire ganger i året. Det er kun utgitt ett nummer i 2020.

Setteredaktør for Journalen er Kristin Hovland

Om du vil annonsere i Journalen så ta kontakt med Media-AaMarketing, Ski:

Tlf. 64 87 67 90/900 43 282.

E-post: arne@aamedia.no