Klinisk emnekurs i infeksjonsmedisin 19. april, 26. april og 3. mai 2022

Kursene går av stabelen tirsdagene 19. april, 26. april og 3. mai 2022 kl. 17.00-21.15 på Diakonhjemmet Sykehus, Auditoriet i Lære- og mestringssenteret.
Bilde av piller, hansker og post-it-lapper.
Foto: Colourbox.com

Kurset er søkt godkjent tellende med 15 timer for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.