Oslo legeforening

Lokalforening

Kurs

Kurskomite

Kurskomiteen er gjeldende fra 1.9.2019 til 31.8. 2021.


Profilbilde
Leder
Johansen, Reidar
Profilbilde
Medlem
Anjum, Neelam Sarwar
Profilbilde
Medlem
Faaberg, Anders
Profilbilde
Medlem
Holtestaul, Aslak
Profilbilde
Medlem
Lund, Christian Georg Tunold
Profilbilde
Medlem
Steenfeldt-Foss, Henrik

Kurskomiteens oppgaver:

  • Kurskomiteene skal planlegge og organisere kurs og annen form for videre- og etterutdanning for de praktiserende leger i fylket. Når det gjelder større kurs, er det naturlig at det etableres et samarbeid mellom kurskomiteene i regionene.
  • Kurskomiteene skal først og fremst arrangere de obligatoriske grunnkurs og emnekurs i allmennmedisin, dernest eventuelt ytterligere valgfrie kurs i allmennmedisin, samfunns-medisin og arbeidsmedisin.
  • Komiteene skal også arrangere tverrfaglige kurs, felleskurs for leger i 1. og 2. linjetjenesten og kurs som kan bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Kurskomiteene skal overfor årsmøtet i vedkommende fylkesavdeling fremlegge regnskap for forrige år og budsjett for kommende års virksomhet.
  • Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo. Kurskomiteen konstitueres som Fondsstyret når representant fra Oslo legeforenings styre er til stede for å behandle stipendsøknader fremmet til Fondet.

Se retningslinjer for Legeforeningens lokale kurskomiteer.