Lege-for-lege i Oslo

Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Leger har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller behandler seg selv - det er ofte langt fra optimalt. Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste har vært et forsøk på å bedre dette. Også etter innføring av fastlegeordningen har en god del lokalforeninger derfor valgt å beholde sine lege-leger.

Linda Elise Grønvold

Leder
Arbeidssted: Kjelsås legesenter

Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo.
Fra 01.04.20: Frysjaveien 35, 0884 Oslo
Telefonnummer: 22092000
Privat mobil: 40235346
Privat e-post: lindaelisegronvold@hotmail.com
 
Time kan bestilles ved å ringe 22092000, oppgi at det gjelder «lege-for-lege» time, eller ved å sende
e-post.

Tine Bjørner

Medlem
Arbeidssted: Majorstuhuset legegruppe DA
Kirkeveien 64B
0364 Oslo
Telefon: 23 33 18 40

Rolf Christofer Raddum Frog

Medlem
Arbeidssted: Vinderen legekontor
Slemdalsveien 72
Telefon: 22703950

Time kan bestilles ved å ringe 22703950, oppgi at det gjelder «lege-for-lege» time.

Dag Severin Hammer

Medlem
Arbeidssted: Linderud legesenter
Linderudsenteret, plan 3,
Erich Mogensøns v 38
0594 OSLO

Telefon: 22 88 17 00
Ring for å bestille time, oppgi at det gjelder «lege-for-lege».

Anette Bender

Medlem
Arbeidssted: Legene i Oscarsgt 12 Oscarsgate 12, 0352 Oslo Telefon: 22 95 50 70 Ring for å bestille time, oppgi at det gjelder «lege-for-lege».

Eli Ringstad Skeid

Medlem
Arbeidssted: Nydalen legesenter

Gullhaug Torg 1, 0484 Oslo Telefonnummer: 22 15 70 00 Ring for å bestille time, oppgi at det gjelder «lege-for-lege» time.

Trond Daae-Johansen

Medlem
Arbeidssted: Lille Grensen legesenter

Lille grensen 3, 0159 Oslo Telefon: 23 10 40 20 Mobil: 93282185 Time kan bestilles ved å ringe telefonnummer til kontoret, eller ved å sende sms på mobilnummer. Oppgi at det gjelder «lege-for-lege».

Lars Hektoen

Medlem
Arbeidssted: Ullern legesenter

Hoffsveien 48 2.etg, 0377 Oslo Telefonnummer: 22511100 Privat e-post: lars.hektoen@gmail.com Time kan bestilles enten ved å ringe kontoret eller sende e- post.