Oslo legeforening

Lokalforening

Legehelse

Lege-for-lege i Oslo

Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Leger har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller behandler seg selv - det er ofte langt fra optimalt. Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste har vært et forsøk på å bedre dette. Også etter innføring av fastlegeordningen har en god del lokalforeninger derfor valgt å beholde sine lege-leger.

Linda Elise Grønvold

Leder
Arbeidssted: Kjelsås legesenter

Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo.
Fra 01.04.20: Frysjaveien 35, 0884 Oslo
 
Telefonnummer: 22092000
Privat mobil: 40235346
Privat e-post: lindaelisegronvold@hotmail.com
 
Time kan bestilles ved å ringe 22092000, oppgi at det gjelder «lege-for-lege» time, eller ved å sende
e-post.
 

Trine Bjørner

Medlem
Arbeidssted: Majorstuhuset legegruppe DA
Kirkeveien 64B
0364 Oslo
 
Telefon: 23 33 18 40
 

Rolf Christofer Raddum Frog

Medlem
Arbeidssted: Vinderen legekontor
Slemdalsveien 72
0373 Oslo

Telefon: 22703950
Time kan bestilles ved å ringe 22703950, oppgi at det gjelder «lege-for-lege» time.

Dag Severin Hammer

Medlem
Arbeidssted: Linderud legesenter

Linderudsenteret, plan 3, Erich Mogensøns v 38
0594 OSLO

Telefon: 22 88 17 00
Ring for å bestille time, oppgi at det gjelder «lege-for-lege».

Anette Bender

Medlem
Arbeidssted: Legene i Oscarsgt 12
Oscarsgate 12, 0352 Oslo

Telefon: 22 95 50 70

Ring for å bestille time, oppgi at det gjelder «lege-for-lege».

Bengt Krister Moström

Medlem
Arbeidssted: Ullevål hageby legesenter
Niels Henrik Abels vei 2C, 0851 OSLO

Telefonnummer: 23 36 90 90

Er for tiden i permisjon (06.02.20)

Eli Ringstad Skeid

Medlem
Arbeidssted: Nydalen legesenter
Gullhaug Torg 1, 0484 Oslo

Telefonnummer: 22 15 70 00

Ring for å bestille time, oppgi at det gjelder «lege-for-lege» time.

 

Trond Daae-Johansen

Medlem
Arbeidssted: Lille Grensen legesenter
Lille grensen 3, 0159 Oslo

Telefon: 23 10 40 20
Mobil: 93282185

Time kan bestilles ved å ringe telefonnummer til kontoret, eller ved å sende sms på mobilnummer. Oppgi at det gjelder «lege-for-lege».

 

Lars Hektoen

Medlem
Arbeidssted: Ullern legesenter
Hoffsveien 48 2.etg, 0377 Oslo

Telefonnummer: 22511100
Privat e-post: lars.hektoen@gmail.com


Time kan bestilles enten ved å ringe kontoret eller sende e-
post.