Mentorordningen

Nmf sammen med Oslo legeforening startet mentorordningen i 2005 på initiativ fra seksjonsoverlege Borghild Roald ved Det medisinske fakultet i Oslo og etter modell fra Göteborg.
Bilder av studenter. Foto: Colourbox.com

Retningslinjer for studentdeltakere i mentorordningen til Nmf Oslo

Mentorordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Nmf Oslo og Oslo legeforening. Fordi Nmf Oslo har ansvaret for ordningen og Oslo legeforening bidrar i den, er ordningen KUN for studenter som studerer medisin ved Det medisinske fakultet i Oslo.

Dette er en frivillig ordning, både for studenter og mentorer. Ved påmelding stilles det likevel noen krav, i respekt for mentors og andre studenters tid og opplevelse av ordningen.

Følgende punkter bør etterkommes, men det er mulig å gjøre særskilte avtaler med mentor.

Oppmøte

  • Gruppene skal velge et tidspunkt for møtet som passer for flest av deltakerne, men mentor har det siste ordet.
  • Man skal møte på mentormøtene, med mindre man har en gyldig grunn. Eksempler på dette er sykdom, kort tid til eksamen, jobb-vakt man ikke får byttet bort, utveksling med mer.
  • Dersom du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til mentor på forhånd.
  • Dersom du ikke møter på de to første møtene etter oppstart uten gyldig grunn, mister du plassen din på gruppen, med mindre du har gjort en særskilt avtale med mentor/mentoransvarlig i Nmf.

Avslutning av deltakelse

Mentorgruppen og deltakelse fortsetter til den sies opp. Dette kan skje dersom:

  • Mentor ønsker å slutte.
  • Du slutter på studiet/er ferdig utdannet. Dere står selvfølgelig fritt til å fortsette å møtes etter endt studium dersom ønskelig, men dette vil ikke være organisert gjennom Nmf.
  • Du kan velge å slutte dersom du ønsker, men da bør du helst fullføre planlagte møter i inneværende semester. Gi beskjed til mentor og mentoransvarlig når du sier fra deg plassen.

Møt opp med et åpent sinn og gjør ditt beste for at alle i gruppen har det hyggelig! Håper du vil trives i mentorgruppen!

Ved spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med mentoransvarlig i Nmf: nmf.oslo@medisinerstudent.no