Oslo legeforening

Lokalforening

2017

Anne Kathrine Nore er årets Oslo-lege

Hun er tildelt prisen for sin store innsats ved Oslo legevakt.
23. august 2017
Bilde av Nore 2

Der har hun blant annet arbeidet med de vanskelige pasientene og deres situasjon. Dette resulterte i et forskningsprosjekt om rus som var med på å legge grunnlaget for det velfungerende observasjonsrommet for ruspasienter.

Hun har også bidratt med faglig kunnskap og erfaring som har vært med på å forme mange unge leger i deres videre legegjerning. Kollegene har kunnet søke råd hos henne uansett tid på døgnet.