Oslo legeforening

Lokalforening

2017

Derfor er jeg lege - Vitenskap gir bedre helse

13. desember 2017
Jeg tror vi har viet for lite oppmerksomhet til det å velge ikke å bli behandlet. Vi vet ofte for lite om virkninger av behandling, og vi vet heller ikke nok om alternativet for pasienten ved ikke å bli behandlet. Det bør være et reelt valg ikke å bli behandlet, sier Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet.

Sykehusplaner i Oslo-regionen?

21. november 2017
Oslo legeforening i samarbeid med Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum inviterer til åpent møte tirsdag 16. januar 2018 kl. 18:00-21:00 om "Sykehusplaner i Oslo-regionen. Vil de dekke befolkningens behov?"

Medlemsfordeler, sparing, investering, kjøp og salg av praksis

29. august 2017
Oslo legeforening inviterte til møte onsdag 11. oktober 2017 kl. 17.00-20.00 i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2 (inng. fra Christiana Torv).

Kristin Hovland gjenvalgt som leder

28. august 2017
På Oslo legeforenings årsmøte 22. august ble Kristin Hovland gjenvalgt som leder for perioden 1.9.2017-31.8.2019.Det ble avholdt valg på styrets leder, 2 fritt valgte med vara, kurskomitémedlemmer, redaktør av Journalen, revisor og valgkomité.

Anne Kathrine Nore er årets Oslo-lege

23. august 2017
Hun er tildelt prisen for sin store innsats ved Oslo legevakt.

Hvilke helsepolitiske saker er viktigst for Oslos befolkning før Stortingsvalget?

01. august 2017
Velkommen til debatt torsdag 7. september kl. 18:00-20:00.

Årsmøte med valg 22. august

26. juni 2017
Oslo legeforenings medlemmer innkalles til årsmøte tirsdag 22. august kl. 18:00 i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv)

17. mai i Legenes hus

11. mai 2017
Medlemmer og ansatte i Legeforeningen inviteres med familie og venner til Oslo legeforenings tradisjonelle 17. mai arrangement kl. 12.00-14.00 i kantinen i Legenes hus.

Derfor er jeg lege - Jakten på årsaken

22. mars 2017
Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

Side 1 av 2