Oslo legeforening

Lokalforening

2017

Årsmøte med valg 22. august

Oslo legeforenings medlemmer innkalles til årsmøte tirsdag 22. august kl. 18:00 i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv)
26. juni 2017

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og tellekomité.
  3. Godkjenning av sakliste.
  4. Styrets beretning og beretning fra kurskomité.
  5. Aktivitetsregnskap for 2016.
  6. Forslag til aktivitetsbudsjett for 2017(herunder kontingent, fastsettelse av honorar for leder,nestleder, redaktør av Journalen, leder av kurskomitéen og satser for frikjøp/praksis-kompensasjon.
  7. Valg for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019 (styreleder, 2 fritt valgte med vara, kurskomité,valgkomité, redaktør og revisor).
  8. Tildeling av signatur og prokura (leder, nestleder, konsulent og sekretær hver for seg).
  9. Utdeling av utmerkelsen "Årets Oslo-lege".

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest åtte uker før møtet.

Etter årsmøtet blir det enkel bevertning før foredrag kl. 19:30.

"Navn i Oslo"
ved Leif Gjerland, byvandrer og historieformidler

Årsberetning og regnskap finner du i Journalen 2-2017. Budsjett for 2018 og revisorrapport deles ut på møtet.

Det bes om påmelding innen 16. august 2017 til Unni Brøter.