Oslo legeforening

Lokalforening

2017

Derfor er jeg lege - Jakten på årsaken

Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.
22. mars 2017
Youtube/vimeo player


Jakten på årsaken